Před schvalováním programu vystoupil Martin Hausenblas (PRO!Ústí) a vedení města vytkl, že s opozicí vyhlášku neprojednalo. Program poté nebyl schválen.

„Je to věc principu, když je to tak důležité, měli to s námi probrat, zvlášť když nepřišli všichni. Proti vyhlášce nic nemám," vysvětlil Martin Krsek (PRO!Ústí).

Podle vyhlášky mělo od 1. ledna 2016 vzniknout devatenáct školských obvodů. Každá škola by měla svůj obvod. Děti, které v něm bydlí, by při přijímání měly přednost.

„Mně by to pomohlo, neustále máme přetlak přihlášek, musím řešit odvolání a obvinění rodičů, že jsem byla podplacena," poznamenala ředitelka ZŠ Vojnovičova Jana Linhartová. Řada jejích kolegů se schůze zúčastnila a zmar jednání komentovala slovy: „Šaškárna, komedianti…"

„Já jsem se zavedení obvodů dlouho bránil, ale poměry se změnily, byl jsem připraven hlasovat pro," řekl Jan Eichler (ČSSD).

„Jednání jsme svolali na žádost paní Jany Bohuňkové, která vyhlášku připravovala ještě jako náměstkyně. Čekala jsem, že se schválením nebude problém. Bohužel jsme se nesešli všichni, někteří naši zastupitelé jsou pryč nebo jsou nemocní, příště zřejmě nad materiály do zastupitelstva uděláme workshop," řekla Deníku primátorka Věra Nechybová (Nezařazená).