Základní školy po celé republice se ve středu zavírají, přecházejí na dálkovou výuku. Děti se musí učit z domovů, oproti jaru je nyní distanční forma vzdělávání pro všechny povinná. Školy jsou technicky lépe vybavené, situace ale ideální není.

Město Ústí nad Labem poskytuje plnou podporu školám a domovům pro seniory, zajistilo dezinfekce a ochranné prostředky, případně zajistí i další pomoc. Panují přitom obavy z nákladů, které rozpočet ve stínu očekávaných daňových výnosů čekají. „Máme připravenou finanční rezervu, jenže náklady teď nikdo neumí odhadnout,“ povzdechla si náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová, která má na starosti městskou pokladnu.

Magistrát krajské metropole musel reagovat na rozhodnutí vlády, která uzavřela všechny základní školy. Zároveň ale přikázala, že nesmí být ohrožen chod kritické infrastruktury, zdravotnických a sociálních zařízení. To v praxi znamená, že město muselo zajistit péči o děti ve věku od 3 do 10 let všech zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic i poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

Jak informoval náměstek primátora Michal Ševcovic, jako nejvhodnější vybrali ZŠ Vinařská v městském obvodu Severní Terasa. „Má nejvýhodnější polohu vzhledem k blízkosti Masarykovy nemocnice. Rovněž není žádný problém s dopravní obslužností. Jak autem, tak MHD. V případě kritického vývoje máme připravené další dvě základní školy v Ústí pro pokrytí požadavků,“ sdělil

Zároveň doplnil, že mateřské školy zůstanou podle možností v provozu, s výjimkou případného uzavření z rozhodnutí hygieniků. Nicméně se prý může objevit problém s personálním obsazením i kvůli uzavření 1. stupně ZŠ.

„Záleží vždy na dané ředitelce MŠ, aby zvážila situaci, a po dohodě se zřizovatelem můžeme omezit provoz dané mateřinky. Určitě je vhodné preferovat za této kritické situace především děti zaměstnaných rodičů,“ dodal náměstek Ševcovic.

Distanční výuka by podle ředitelů škol měla probíhat snáze než na jaře.

„Co se týká technického vybavení, jsme na tom lépe než na jaře. Koupili jsme 35 notebooků a stejné množství tabletů pro naše učitele, můžeme je půjčit i žákům, kteří by to potřebovali. Slíbené peníze na ně od ministerstva školství ale zatím nemáme, nezbývá nám věřit, že přijdou do vypršení splatnosti faktury,“ sdělil například ředitel ZŠ Přemyslovců Louny Vlastimil Hubert.

Ne všichni učitelé jsou ale distanční výuce nakloněni. Například Danuška Karrmannová ze školy v teplických Proseticích vnímá takový způsob výuky negativně. „Chybí osobní kontakt při výuce nové látky. Na dálku přes počítač nebo samoučivem to ne každý doma pochopí. Zpětné dotazy jsou problém. Není tam potřebná interakce,“ podotkla učitelka.

Doma má také děti, kterým se snaží s jejich učivem pomáhat. Ne každý to ale podle ní může takto zvládat. „Navíc to je časově náročné, dostáváme se do skluzu. Až se děti vrátí do škol, nemůžeme učit novou látku, ale musíme probrat znova to, co bylo na distanční výuce,“ dodala.

Provoz školních jídelen obecně není zakázán, musí se ale řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Většina škol je ale nedokáže splnit.

V kraji zůstane otevřeno dvacet základní škol 

V Ústeckém kraji zůstane i ve středu 14. října otevřena dvacítka základní škol. Půjde o zařízení, kam budou moci chodit děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče pracují například v bezpečnostních sborech, zdravotnictví, v hygienických stanicích nebo organizacích poskytujících zdravotní služby. Děti budou moci být ve škole od 6 do 16 hodin, v některých případech i déle. 

„Seznam škol Ústecký kraj diskutoval s obcemi s rozšířenou působností a školy na něj byly zařazeny po souhlasu zřizovatele,“ sdělil mluvčí kraje Martin Volf. 

Seznam otevřených základní a mateřských škol: 

Okres Louny: ZŠ Husova Podbořany, MŠ Hlubanská Podbořany, ZŠ Jižní Žatec, ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše Louny 
Okres Teplice: ZŠ Za Chlumem Bílina, Sportovní ZŠ Duchcov, ZŠ Maxe Švabinského Teplice 
Okres Most: ZŠ a MŠ Ruská Litvínov, ZŠ Jakuba Arbesa Most 
Okres Litoměřice: ZŠ Sady pionýrů Lovosice, ZŠ a MŠ Školní Roudnice nad Labem, ZŠ U Stadionu Litoměřice 
Okres Děčín: ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf, ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ Komenského náměstí Děčín, ZŠ a MŠ Březová Děčín 
Okres Chomutov: ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň, ZŠ Školní Chomutov, ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří 
Okres Ústí nad Labem: ZŠ Vinařská Ústí nad Labem