Slonice Delhi během zimy nechodí na procházky areálem zoo. "Hrozí nebezpečí uklouznutí a pádu po náledí. Také je zaveden střídavý režim ošetřovatelů kvůli eliminaci nákazy," vysvětlil mluvčí zahrady Matěj Kynšt.

Přesto tráví Delhi ve svém venkovním výběhu zhruba tři hodiny denně. "Časový úsek strávený venku je vždy upraven dle aktuálních klimatických podmínek a v případě tuhých mrazů zůstává Delhi v pohodlí a teple vyhřátého pavilonu. Pro bezpečný vstup do výběhu slouží vyhřívaná rampa, která zamezuje náledí," popsal Matěj Kynšt.

V teplotách klesajících pod bod mrazu je také nutné ochránit některá místa sloního těla. "Těmi jsou především uši slonů, které mají tenkou kůži a hrozí jejich prochladnutí. Sloní uši se před umístěním do venkovního výběhu namažou vazelínou. Ta slouží jako ochranný film. Kromě uší jsou stejným způsobem ošetřovány některé části obličeje," prozradil mluvčí s tím, že v zimním období přichází také změna v krmení. Delhi dostává víc sena, které má méně živin a vitamínů než čerstvá zeleň. Také větví k okusu dostává slonice víc.