Ikonické zvíře ze severočeské metropole odjede ještě letos, oznámila Zoo Ústí nad Labem v úterý 12. dubna. Jeho novým domovem se stane zařízení Elephant Haven - European Elephant Sanctuary (EHEES) v jihozápadní Francii.

Zástupci EHEES Tony Verhulst a Sofie Goetghebeur naštívili ústeckou zoo v minulých dnech. "Toto chovatelské zařízení se specializuje na chov sloních samic, které z objektivních zdravotních, genetických či sociálních důvodů nemohou být zařazeny do reprodukce a chovu v rámci evropského ex-situ programu. EHEES disponuje rozlehlými pastvinami o rozloze 28 hektarů, což je srovnatelné s celkovou rozlohou Zoo Ústí nad Labem. Žádné jiné evropské chovné zařízení aktuálně nenabízí takový prostorový komfort a flexibilitu," vysvětlil mluvčí Zoo Ústí nad Labem Vítek Lukáš.

Transport samice orangutana Cantik z Ústí nad Labem do Německa.
Orangutanka Cantik už je v německé zoo, Ňuninka se brzo chystá do Norska

„Kolegové u nás strávili dva dny, během kterých proběhla klíčová jednání s vedením zoo o možnosti umístění Delhi do EHEES. Zároveň se snažili blíže poznat charakterové vlastnosti naší slonice. Delhi je vhodnou adeptkou pro připojení k 54leté slonici Gandhi v EHEES, a přesun tak nabral konkrétní obrysy. Věříme, že Delhi s Gandhi vytvoří harmonickou dvojici,“ přiblížila hlavní zooložka Petra Padalíková.

Roky samoty

Delhi je po úhynu slonice Kaly v roce 2018 jediným chovaným slonem v Zoo Ústí nad Labem. Což je pro sociálně žijící zvířata i podle zástupců zahrady a města "nemorální a neobhajitelné".

„Přebudování stávajícího pavilonu tak, aby splňoval moderní trendy chovu slonů, je technicky v podstatě nemožné a z dlouhodobého pohledu neperspektivní. Z tohoto důvodu jsme po pečlivém zvážení všech aspektů a po konzultacích s odborníky v ČR i v zahraničí myšlenku přestavby zavrhli. Zároveň nás velmi těší, že se po dlouhých třech letech podařilo najít vhodné zařízení pro naši slonici,“ upřesnila ředitelka Ilona Pšenková.

Zoo v Ústí nad Labem. Archivní foto
Ústecká zoo stojí na křižovatce. Potřebuje investovat i plné členství EAZA

V budoucnu by měl současný pavilon s přilehlými výběhy patřit orangutanům bornejským a dalším ohroženým druhům asijské fauny. „Jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří vybudovat nadčasovou a chovatelsky funkční expozici, která bude chloubou Zoo Ústí nad Labem a příkladem pro další chovatelská zařízení,“ uzavírá ředitelka Pšenková.

Sloni patří mezi návštěvnicky nejatraktivnější druhy zvířat, proto se odchodem Delhi zoo chovu slonů nevzdává. Jejich návrat do Zoo Ústí nad Labem je však v blízké či vzdálenější budoucnosti vázán na rozšíření areálu na rozlehlé louky Mariánského vrchu a vybudování pavilonu, který bude vyhovovat jejich nárokům. Projekt "Sloních plání" bude zahrnut do nově aktualizovaného generelu zoo.