Protože se problém opakoval v červenci i srpnu, oslovili e-mailem neštěmickou starostku Yvetu Tomkovou s žádostí o nápravu.

PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA

„Bohužel Vás musím upozornit na opakované porušování zákonů (…) pracovníky vašeho úřadu. Již dvakrát jsme nalezli odpady pocházející z vašeho úřadu v nádobě na tříděný odpad i mimo nádoby,“ píše neštěmické starostce vedoucí ústeckého odboru životního prostředí Simona Karpíšková v e-mailu, který má redakce Ústeckého deníku k dispozici.

Karpíšková v e-mailu vysvětluje, že neštěmičtí úředníci tímto zacházením s dokumenty zneužívají systém odkládání odpadů, který má sloužit hlavně lidem z obvodu.

Starostka Tomková odpověděla, že záležitosti týkající se úřadu řeší tajemník Jaroslav Brož. „Ten se k této věci může jako jediný vyjádřit,“ uvedla.

Tajemník Brož momentálně čerpá dovolenou. O zhruba dva měsíce trvajícím nešvaru prý nic nevěděl a požádal o zaslání zprávy s podrobností. „Děkuji za závažnou informaci. V současné době jsem mimo ČR. Jakmile se vrátím, celou věc prošetřím,“ slíbil s tím, že se vrací v pondělí.

Úřednice magistrátu Simona Karpíšková upozorňuje starostku Tomkovou mimo jiné i na to, že obyvatele, kteří dělají kolem nádob na odpadky nepořádek, pokutují a úřad by tedy měl jít příkladem.

USVĚDČUJÍCÍ FOTOGRAFIE

K e-mailu navíc připojila i fotografii pocházející z kontroly v červenci. Snímek dokládá porušení zákona o ochraně osobních údajů. „Dokumenty obsahují rodná čísla. Prosím o zjednání nápravy a poučení odpovědných pracovníků,“ končí zprávu Simona Karpíšková.

Na neštěmické zlořády ovšem kromě odboru životního prostředí zareagovali i další úředníci z ústeckého magistrátu. „S ohledem na zjištěné skutečnosti byl podán podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů,“ sdělila mluvčí magistrátu Romana Macová.

Rodné číslo a jeho použití totiž upravuje zákon o ochraně osobních údajů. Mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vysvětlil, že vyhazování dokumentů obsahujících rodná čísla a citlivé údaje k popelnicím není správné. „Každý takový kus papíru by měl být řádně skartován,“ upozornil mluvčí ÚOOÚ Vojtěch Marcín.

Nepovedenou likvidaci „papírového odpadu“ považuje za problém například i neštěmický zastupitel Jiří Škoda. „Pokud už Úřad na ochranu osobních údajů obdržel podnět, nechal bych ho jednat, protože to je záležitost, jejíž řešení přísluší hlavně jemu. Co se nakládání s odpadem týká, měli bychom skutečně začít první u sebe,“ dodal zastupitel Škoda.