Vyplývá to z pravidelného monitoringu, který provádí Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce ve spolupráci s dalšími odborníky.

„Místa, na kterých se tito vzácní ptáci chystali hnízdit, jsme dočasně uzavřeli pro horolezeckou veřejnost. S jejich označením a hlídáním nám aktivně pomáhali horolezci Českého horolezeckého svazu, za což jim patří velký dík. Při hnízdění jsou totiž oba druhy ptáků velmi citlivé na rušení," vysvětlil Miroslav Rybář z ústeckého regionálního pracoviště agentury.

Návrat do přírody

S ochranou sokolů stěhovavých a čápů černých mají místní ochránci přírody dlouholeté zkušenosti. Poté, co sokoli z české přírody úplně vymizeli, byli poprvé opětovně vypuštěni do volné přírody v nedalekém Saském Švýcarsku, na území národního parku. Labské pískovce na tuto skalní oblast, která nabízí sokolům i čápům černým příležitosti k hnízdění, navazují.

Na aktivní ochraně hnízdišť od začátku agentura spolupracovala s horolezci. „Právě díky této spolupráci můžeme efektivně předcházet možným střetům horolezecké veřejnosti s hnízdícími ptáky. Dle naší zkušenosti se vyplatí včasné oznámení dočasných uzavírek, lidé je většinou s pochopením respektují," dodal Miroslav Rybář.

Letošní narození vzácných opeřenců není prvním úspěchem. V roce 2014 do volné přírody Labských pískovců vyletělo osm sokolích mláďat a tři čápi černí.