Část síní je bez klimatizace a jsou teď tak přehřáté, že pro všechny zúčastněné jsou probíhající jednání velmi nepříjemná. To je jen jedna z obrovských potíží, s nimiž už řadu let bojují na Krajském soudu v Ústí. Už 20 let se přitom mluví o tom, že dožilou střekovskou budovu vymění za nový, prostorově velkorysý justiční palác na Bukově. V malých kancelářích bez vzduchotechniky se ale zatím tísní čím dál víc úředníků, spisy tam leží všude, i na zemi. Podobně jako v některých jednačkách. A soud si na uložení dalších spisů musí za komerční ceny pronajímat čím dál víc prostor mimo budovu.
 
Nedostatečná kapacita je jedním z hlavních důvodů, proč krajský soud (KS) potřebuje novou budovu na Bukově. „Máme už detašované pracoviště v bývalém podniku výpočetní techniky za okresním soudem,“ říká Jan Tobiáš, ředitel správy KS. „Celý úsek správního soudnictví je v budově ZDARu v centru. „Čerstvě jsme si pronajali celý suterén budovy spořitelny na náměstí a 50 tun spisů máme uloženo na soudu v Litoměřicích,“ dodává Tobiáš. „Skládáme to dohromady jako pexeso,“ směje se ředitel správy.

Konstrukce budovy odpovídá technicky 70. letům, kdy ji stavěli. Přesto ji jako řádní hospodáři udržují funkční, aby ji mohli využít další lidé. V minulosti o to projevila zájem policie, která je v Ústí rozeseta do několika pracovišť. Čerstvě zabezpečeni jsou na soudu proti bleskovým povodním. Rezort spravedlnosti zainvestoval miliony do protipovodňových klapek. „Kdyby se porouchaly, průniku vody do suterénu zabrání hermetický poklop s dvojím těsněním,“ ukazuje Jan Vyleťal, vedoucí útvaru majetkové správy.

V suterénu jsou eskorty, cely, sklady, část spisoven a technologie. Lidé většinou znají atrium, kde je při vstupu do budovy zkontroluje justiční stráž. Tyto prostory už neodpovídají požadavkům moderní justice. „Kříží se tu veřejnost, soudci a eskorta. Což je prakticky proti bezpečnostním pravidlům,“ upozorňuje Tobiáš. Ze soudu navíc už před řadou let museli do jiné budovy v centru odejít státní zástupci, prostě se nevešli. V novém justičním paláci by se k soudcům měli znovu přidat. Stejně jako probační a mediační úředníci, jako je to obvyklé jinde v Česku.  

S novou budovou na Bukově bude minulostí soudit velké kauzy jako ROP Severozápad ve velké jednačce na soudu v Litoměřicích. „V justičním paláci má být skoro 50 jednacích síní včetně jedné velké pro organizovaný zločin pro sto lidí,“ líčí Tobiáš. Jistě tam nebude chybět vzduchotechnika. Ta právě v těchto parných dnech v dožilé budově na Střekově nejcitelněji chybí. „Klimatické podmínky ztěžují zajištění důstojných podmínek pro nařízená soudní jednání,“ ukazuje mluvčí soudu Veronika Suchoňová několik prázdných jednaček, kam praží slunce.

K stavbě justičního areálu na Bukově by po letech průtahů mělo konečně dojít co nevidět. „V případě, že nenastanou žádné komplikace, předpokládáme zahájení stavebních prací během příštího roku a dokončení ve 2. čtvrtletí roku 2025,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel.