„V Ústí je velké množství dlužníků. Přestože pracujeme, rozhodujeme, dohlížíme na plnění, stejně se u nás případy vrší," řekl předseda Krajského soudu v Ústí Luboš Dörfl.

Mezi 11 insolvenčních senátů bylo k začátku měsíce rozděleno téměř 15 tisíc případů týkajících se neschopnosti dlužníka splácet své dluhy. „Měsíčně vyhotovujeme v průměru asi 450 rozhodnutí na jeden senát, o které se dělí vyšší soudní úředník, tajemník, asistent a soudce. Vychází to tedy měsíčně zhruba na 150 rozhodnutí na každého z nich," sdělila mluvčí krajského soudu Marcela Trejbalová.

Podle jejích slov by situaci pomohlo jak navýšení počtu soudců, tak i posílení administrativního aparátu a jeho finanční odměňování. Dalším řešením má být také plánovaná novela insolvenčního zákona. „V té má přezkum pohledávek probíhat jen v neveřejné formě tak, že seznam pohledávek přezkoumá insolvenční správce, který zařadí pohledávky do seznamu a vyznačí u nich, které z nich věřitelé nebo dlužník písemně popřeli a připojí k nim též své stanovisko," uvedla Trejbalová.

„Jde o posun správným směrem, ušetřilo by nám to spoustu soudních jednání," hodnotí připravovaný návrh novely Dörfl.