Podmínky jsou na webu města.

Uzávěrka soutěže je 15. prosince.