Ta byla zaměřená na čistotu u sběrných kontejnerů na domovní odpad, na dodržování obecně závazných vyhlášek města a na lidi bez domova, kteří svým chováním obtěžují své okolí.  

"Během tohoto opatření strážníci uložili tři blokové pokuty za volně pobíhající psy a jednu blokovou pokutu za pití alkoholu na veřejnosti v místech, kde to vyhláška města zakazuje. Dále strážníci řešili pět bezdomovců, kteří spali na veřejném prostranství a dvě osoby, které se přehrabovaly v popelnicích a na místě po sobě zanechaly na zemi nepořádek," vypočítal za strážníky Jan Novotný.

Bezdomovce hlídky probudily a po řádném poučení je z místa vykázaly. Osoby, které znečistily okolí popelnic strážníci donutili nepořádek po sobě uklidit a poté je z místa vykázali.

Tyto akce budou pokračovat i nadále. 

Bezdomovci byli strážníky probuzeni a po řádném poučení je hlídky z místa vykázaly.