"Investice za 1,36 miliardy korun nahradí od roku 2015 stávající amalgámovou výrobu chloru. Membránová elektrolýza je špičkové a ekologicky nejšetrnější zařízení, které bylo na výrobu chloru a hydroxidů vyvinuto. Produkce elektrolýzy je v ústecké chemičce využívána zejména při výrobě syntetických pryskyřic," řekla Logrová.

Podle ní se moderní metodou membránové elektrolýzy vyrábí už více než polovina veškeré světové produkce chloru. "V ČR půjde o první vybudované zařízení tohoto typu," dodala mluvčí. Podle ní vlastní zařízení na výrobu chloru přestavuje pro Spolchemii konkurenční výhodu, jiní výrobci pryskyřic tuto surovinu většinou nakupují. Aby bylo možné nové zařízení vybudovat, musela chemička investovat 130 milionů korun do nové rozvodny elektřiny, která zároveň obsluhuje i střed Ústí nad Labem.

Syntetické pryskyřice vyráběné v ústecké chemičce se používají například v leteckém a automobilovém průmyslu, při výrobě barev nebo ve stavebnictví. Firma nově vyrábí jako první na světě i "ekologické" pryskyřice z glycerinu vznikajícího při zpracování řepkového oleje. Vloni poklesla poptávka v segmentu pryskyřic o 16 procent, chemička proto vykázala ztrátu 175 milionů korun. Firma utržila 4,39 miliardy korun, což je o osm procent méně, než plánovala.

Společnost zatěžují také úvěry z minulých let. V roce 2009 chemička měla existenční potíže a přežila jen díky dohodě s věřitelskými bankami. Loni však uzavřela dohodu o refinancování úvěrů ve výši 2,2 miliardy korun, čímž si zajistila větší stabilitu. Zároveň Spolchemie snížila své zadlužení o 150 milionů korun.

Pro letošní rok předpokládá Spolchemie dosažení vyšších tržeb než loni. "Přestože celosvětový obchod mírně stagnuje i v prvních měsících letošního roku, věřím, že s pomocí přijatých úsporných opatření se nám podaří rok 2013 ukončit minimálně s tržbami cca 4,7 miliardy korun, které jsou nad průměrem srovnatelných firem v daném odvětví," uvedl už dříve výkonný ředitel firmy pro provoz a obchod Martin Procházka.