Na půdě fakulty se sešel děkan FVTM Štefan Michna spolu se zástupci fakulty strojírenství, děkanem Nguyen Van Tuong a s vedoucím oddělení pro akademické záležitosti Tran Doan Hung, který se mimo jiné zabývá oborem geopolymerů. Ti přijeli na ústeckou univerzitu na několikadenní výukový pobyt v rámci programu Erasmus+.

Nejprve si zástupci obou fakult vyměnili informace týkající se studijních oborů a projektů, které probíhají nebo budou probíhat na jednotlivých fakultách. Důležitým bodem jednání bylo také financování plánovaných aktivit.

V současné době nejzávažnějším tématem jak české, tak vietnamské strany je problematika získání víz pro vietnamské studenty.

8 STUDENTŮ ČEKÁ NA VÍZA

„Na udělení dlouhodobých víz ke studiu čeká 8 vietnamských studentů, kteří na UJEP měli studovat již od počátku zimního semestru akademického roku 2016/17. Žádost o udělení víza se jim na velvyslanectví ČR v Hanoji podařilo podat až po mém osobním dopisu velvyslanectví a konzulátu v Hanoji," vysvětluje Zdeněk Radvanovský, prorektor pro vnější vztahy UJEP.

Situací s udělováním víz vietnamským studentům se zabývala již i Česká konference rektorů a její předseda, prof. Zima z UK, se obrátil s žádostí na řešení této situace na premiéra a ministra zahraničí ČR.

Větší část společného setkání oba děkani věnovali tématu vědy a výzkumu, na které navázala prohlídka laboratoří FVTM v budově H v Kampusu UJEP.

Zástupci Nha Trang University se také setkali se studenty FVTM. V průběhu odborných přednášek, které si pro naše studenty připravili, je seznámili mimo jiné i s jejich plánovanou studijní a pracovní náplní na univerzitě ve Vietnamu.

Oba děkani se domluvili na pokračování mezinárodní spolupráce, díky které již v březnu 2017 studenti doktorského studia FVTM vycestují na tříměsíční studijní pobyt na Nha Trang Univerzitě.

Jana Šiková