Podle Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK) filtr není potřeba, pokud je dům připojen na veřejný vodovodní řad. Oproti tomu dealeři tvrdí, že zařízení zlepší kvalitu vody, protože pitná voda, která teče z kohoutku, není dostatečně kvalitní.

Kvalita pitné vody je ovšem sledována již v průběhu výroby a na úpravnách vody, dále na vodojemech, v distribuční síti a konečně přímo u zákazníka, kde je hodnocena podle vyhlášky. Pitná voda je nejvíce kontrolovanou poživatinou.

ZBYTEČNÉ ZAŘÍZENÍ

„Kdo je napojen na veřejný vodovodní řad, tomu Severočeské vodovody a kanalizace dodávají pitnou vodu podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví z roku 2004. Vyhláška stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody. Z vodovodních kohoutků teče zdraví nezávadná pitná voda," upozorňuje Iveta Kardianová ze SčVK.

„Prodejci tedy nabízejí zbytečné zařízení pro úpravu námi dodávané pitné vody, která již nepotřebuje další domácí úpravu," dovává mluvčí.

Jaroslav Horák, zástupce firmy zabývající se zkvalitňováním vody pomocí úpraven vody a filtračních zařízení, s tím nesouhlasí. Považuje toto tvrzení za příliš obecné.

„Norma, na kterou se odvoláváte (vyhláška z roku 2004), je pro zdravotně nezávadnou vodu, ne pro vodu pitnou. Jednali jsme o tom i s hygieniky, ale prý na změnu kvality pitné vody nejsou peníze," tvrdí Jaroslav Horák.

„Naše firma pracuje tak, že si dá požadavek, ve vašem případě na SčVK Teplice, a požádá o zaslání Výpisu statisticky zpracovaných výsledků rozborů pitné vody vztahujících se k objektu panelovému či rodinnému domu, studni apodobně. Pro objektivní přehled o stavu pitné vody v domě, o který vám jde, si můžete za zhruba 1 500 korun v soukromé chemické laboratoři nechat udělat rozbor vody," popisuje Horák.

KDO MÁ PRAVDU?

Po seznámení s výsledky se podle Horáka majitel objektu může rozhodnout, kterou vlastnost či parametr pitné vody chce nechat upravit.

„V současné době se v této oblasti ukazuje nejvíce problémů v Brně, Praze, Plzni a Liberci. Každý případ je třeba řešit individuálně," uvádí Horák.

Iveta Kardianová ze SčVK ale s Horákem, který tvrdí, že vyhláška ministerstva o pitné vodě je pro zdravotně nezávadnou vodu, ne pro vodu pitnou, nesouhlasí.

„Pitnou vodou je voda zdravotně nezávadná. Ve vyhlášce Ukazatele jakosti pitné a teplé vody a jejich hygienické limity, je uvedeno: Pitná voda musí mít takové fyzikálněchemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví," připomíná Kardianová.

Voda v Ústeckém kraji je kvalitní," říká hygienik

Ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Josef Trmal odmítá jakékoliv pochybnosti o kvalitě pitné vody. Filtrační zařízení má podle něj smysl, jen pokud rozbor ukáže, že voda je závadná.

Proč se nemusíme bát o kvalitu pitné vody?

Nelze souhlasit s tvrzením o možné závadnosti pitné vody dodávané velkými dodavateli, protože má zejména v Ústeckém kraji velmi dobrou kvalitu. Voda ve vodovodním řadu je kvalitní, protože využívá nejen pramenitou vodu, ale v případě použití vody z povrchových zdrojů využívá vodu filtrovanou z vrtů podél řeky Labe.

Jaká je reálné využití různých filtračních zařízení?

Pokud jde o filtrační zařízení, lze souhlasit s jejich použitím v případě nutnosti úpravy nekvalitní vody, a to vždy na základě předchozího chemického rozboru vody.

Pokud by pitná voda byla ještě dále upravována s pomocí filtrů, může to ovlivnit kvalitu vody?

Může to být nakonec i kontraproduktivní, protože tím může dojít ke snížení biologické hodnoty pitné vody.

Příběh z roku 2011: Útok podvodníků některé lidi doslova vyděsil Mimořádný případ zpochybňování kvality pitné vody jsme zaznamenali v listopadu 2011. Tehdy informoval Deník policii o aktivitách dealerů jedné liberecké společnosti. Nabízeli filtrační zařízení s využitím klamavých informací. Prováděli orientační laboratorní rozbory vody, které ukazovaly na závadnost pitné vody z veřejné vodovodní sítě. Teplické policii, v jejímž teritoriu jsme na začátku pátrání narazili na tento problém, redakce předala podnět k šetření pro podezření ze šíření poplašné zprávy. Dealeři tehdy v podstatě šířili poplašnou zprávu, že je v potrubí užitková voda, že je extrémně tvrdá nebo má extrémní hodnoty vodivosti, pH, volného chloru, takže voda způsobuje dlouhodobým pitím zdravotní potíže. Informace tohoto typu sdělovali dealeři jednotlivcům, rodinám i pracovnicím jedné mateřské školy. Praxe dealerů popisovaná v roce 2011 byla působivá. Znejistili oslovené a potom se nabídli, že pomohou radou, udělají na místě i fingovaný rozbor vody a objednají filtrovací zařízení. O závadnosti vody se tehdy dealeři snažili přesvědčit i Jiřinu Martinovskou, ředitelku mateřské školy v Hřivicích na Lounsku. „Vaříme prý dětem z problémové vody. Teď se to na zdraví dětí neprojevuje, ale do budoucna budou mít následky. Filtr situaci napraví. Nevěřila jsem jim, nevystrašili mě, ale rozzuřili, protože vím, jak přísné kontroly vody jsou v zařízeních, jako jsou mateřské školy, prováděny," řekla Martinovská. Prodejci filtračních zařízení se podle informací Deníku pohybovali po celých severních Čechách. Deník zdokumentoval případy z Děčína, Jílového, Křivic, Litoměřic, Teplic. V Teplicích dealerka nabízela manželům filtr za 52 tisíc korun. Upozornila je na „výhodu" v podobě údajné dvacetitisícové dotace od Evropské unie, když se rozhodnou k nákupu zboží rychle. Kromě toho nabízela dealerka i menší filtry k jednotlivým vodovodním kohoutkům.