Betonové plochy ale zůstanou. Zájemci o odstranění stojanů mají možnost se souhlasem společenství či družstva požádat radnici o jejich likvidaci.