Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Nepociťuji větší problémy, týkající se pandemie. Možná jen, že se nekonalo a asi ani konat nebudou akce, které měly být, ať už karneval, MDŽ, dětský den atd. Ještě do nedávna nás trápil neschválený rozpočet pro tento rok (v prosinci byly nové volby) a od března jsme se nemohli sejít se zastupiteli. Vyřešili jsme to konáním na fotbalovém hřišti a každý ze zastupitelů seděl s rozestupem 2 metry. Jinak ohledně větší návštěvnosti občanů našich obcí určitě vnímáme, ale rozhodně ne negativně.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Musím říct, že naši občané se dle mého pohledu chovají zodpovědně a nosí roušky, při vstupech do krámků s potravinami dezinfikují ruce, neshlukují se na veřejných místech atp. Děkuji jim za to a jen prosím, vydržme to ještě. Moc bych touto cestou chtěl poděkovat našim ženám z obcí, které nám šily a šijí roušky, mohli jsme je poté rozeslat občanům nad 50 let, pro ostatní máme stále k dispozici roušky na Obecním úřadě u vchodu. Dále touto cestou děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojují a pomáhají.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Magistrát města Ústí n. L. nám poskytl dezinfekční prostředky a roušky (menší počet). Dále jsme pravidelně informováni prostřednictvím mailu metodickými doporučeními Ministerstva vnitra k činnosti územních samosprávních celků. Takže informovanost je uspokojující a dodání prostředků zatím taktéž postačující.