Posilování vodních zdrojů obecními vrty, úzká spolupráce s hydrogeologem či pravidelné doplňování rezervoárů vody. Radnice na Ústecku se řadou opatření připravují na případné sucho a nedostatek vody v létě.

Takový problém řeší i v Malečově. Tamní starosta Petr Kůstka vysvětlil, že pět z deseti místních částí obce se nemůže spoléhat na vodovodní řad. Zdejší vedení si také uvědomilo, že potřebuje vodu i na takové banality, jako zavlažování hřiště, nebo pro hasičskou stříkačku. S tím souvisí i budování umělých nádrží, jako jsou rybníky, či hráze na potocích a regulace jejich toků. Na tom všem tu právě pracují.

Vaše obec začala klást priority na vodní hospodaření, proč?

Vodní hospodářství vnímáme jako cílevědomou činnost směřující k ochraně, využití a rozvoji vodních zdrojů. Pro nás je to obecně prospěšná činnost velkého strategického významu. Poučila nás i loňská sucha, kdy hrozily lesní požáry a lidé nesměli zalévat zahrady a pole ze zdrojů s vodou pitnou. Někde voda dokonce došla.

Kde to bylo a jak jste to řešili?

Loni v létě museli dobrovolní hasiči doplňovat vodu do rezervoárů v Čeřeništi i Pohoří.

Jak se potíže s vodou konkrétně projevují, kde vám schází, můžete uvést nějaký příklad?

Nedostatek vody již dnes pociťují občané ve zmiňovaném Čeřeništi. Samozřejmě, že nejsem hydrolog ani ekolog, ale obecně vnímám nedostatek vody jako jednu ze základních hrozeb pro 21. století. Můj laický názor je, že problém není v nedostatku vody jako takové, ale ve špatném hospodaření s ní. Obec Malečov chce být dobrým hospodářem s vodou. Sleduji, že krize pitné vody nepramení z jejího nedostatku, ale z nespravedlivé distribuce. Voda by se měla efektivněji a hospodárněji využívat. Je tím nejcennějším, co máme.

Co v tomto směru aktuálně děláte, projektujete, nebo stavíte?

Snažíme se plánovat hlavně preventivně, aby nás nedostatek vody v létě nezaskočil a nalézt vhodné řešení v konkrétních částech obce ještě před tím, než se z možnosti akutního nedostatku vody stane skutečná hrozba. Konkrétně například posilujeme stávající vodní zdroje v obcích Pohoří, Čeřeniště a Malečov novými vrty. V Rýdeči pracujeme na rekonstrukci vodního rezervoáru za 400 tisíc korun. Hydrogeolog mapuje celý náš mikroregion, abychom nechtěně cokoliv nezanedbali.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Ústecko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase v úterý.