Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
V současné době vidím jako největší problém shlukování návštěvníků - turistů, kteří jezdí do přírody a nerespektují nařízení vlády.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Především musím pochválit naše občany za respektování všech nařízení. Samozřejmě, že se najde osoba, která nerespektuje nařízení, ale to jsou výjimky. Musím ale nejvíce ocenit přístup lidí, kteří pro obec šili roušky nebo donesli látku pro šití roušek. Velmi rád jsem za spolupráci se zaměstnanci Pečovatelské služby Ustí n. L. za pomoc se šitím roušek. Ale největší ocenění patří lidem, kteří věnovali obci desinfekci pro seniory nebo jednorázové roušky.  

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Dle mého názoru by bylo bláhové si myslet, že za nás vše zajistí kraj nebo vláda. Stále jsme samospráva, která se musí postarat o své obyvatele. Musím ale konstatovat, že jediná materiální podpora je ze strany Magistrátu města Ústí nad Labem, která nás pravidelně zásobuje desinfekcí.