Je to pro mě potvrzení, že práci, kterou jsme s kolegy začali, děláme dobře, slušně a poctivě. Zá roveň je to obrovský závazek do budoucna,“ říká o výsledku voleb Yveta Tomková. Ve funkci se potýká se sociálně vyloučenými lokalitami, bojuje za změnu statutu města, aby obvody získaly více pravomocí i peněz.

Jako starostka neštěmického obvodu jste si udělala obrázek o největších problémech, které ho trápí. Jaké to podle vašeho názoru jsou?

V Neštěmicích je ještě víc než v jiných částech města největším problémem složitá sociální situace. Do obvodu se nám stále stěhují sociálně slabí a nepřizpůsobiví z celého Česka. Nic na tom nezměnilo ani opatření obecné povahy, díky kterému nejsou na nové nájemní smlouvy vypláceny doplatky na bydlení. Těch několik set korun, o které spekulanti a nezodpovědní pronajímatelé přijdou, pro ně v celkových částkách, které „rýžují“ ze sociálního systému, nic neznamená. Hodně jsme si od toho nástroje slibovali, bohužel efekt je nulový.

Co by se dalo pro zlepšení udělat a jak velkou spolupráci s jinými subjekty by to vyžadovalo?

Nezbytně nutná je komplexní změna sociálních dávek. To ale není věc měst a obcí, s tou musí přijít vláda a Poslanecká sněmovna. Máme rekordně nízkou nezaměstnanost, nepracují opravdu jen ti, kteří nechtějí. Dokud bude stát štědře podporovat lidi, kteří nechtějí pracovat, nehneme se z místa.

Když se bavíme o problémech, hodně by obvodu pomohla změna statutu města ve prospěch obvodů. Jak pokračují vyjednávání?

Změna statutu města je nezbytně nutná. Obvody mají ve správě majetek za stamiliony, ale nedostávají na jeho údržbu prakticky žádné peníze. A to nemluvím o rozvojových investicích. Což se musí změnit. Sešli jsme se se starosty ostatních obvodů a všichni hledáme ten správný vzorec, který by stanovil, kolik z městské kasy obvody dostanou.

Co přesně byste potřebovali změnit a proč?

Za předpokladu, že by obvodům zůstal ve správě majetek, který mají, tak například Neštěmicím by „stačilo“, kdyby nemusely do provozních výdajů rozpočtu zapojovat příjmy z takzvané vedlejší hospodářské činnosti, tedy příjmy z nájmů bytů a nebytových prostor. Pro nás to znamená například 8 milionů korun, které bychom mohli dát do oprav a investic.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Ústecko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase v úterý.