Jak jste strávili po stránce komunální období covid-19, který život ovlivnil velmi výrazně?

V té době nás „postihla“ výstavba nového pavilonu mateřské školky, dnes můžeme říci, že finišujeme. Stavíme nové oddělení pro 24 dětí formou přístavby k mateřince, v září tam poprvé uvítáme první předškolní děti.

Mluvíme-li o výstavbě, Trmice mají své otevřené rány, ale vy jste připravili plán, jak by mohly být zaceleny. Jaké jsou jeho základní myšlenky a principy?

My bychom rádi v každé naší městské části obnovili nějaká centra a veřejná prostranství, dali jim charakter náměstí a návsí. V Trmicích to jsou dvě lokality, jedna je obnova Václavského náměstí, které v minulosti bývalo centrem dění. Tam bychom rádi propojili prostor pod dálnicí s náměstím a stalo se tam nějaké multifunkční prostranství. Další prostor je před městským úřadem, ulice Lovecká a Za Humny, kde by mohla vzniknout nová odpočinková zóna a malé nové náměstí. Plánujeme tam i lávku pře Bílinu. Dalším malým centrem je to v Koštově, kde bychom rádi využili prostor pod dálnicí a rádi bychom také využili restaurace, která tam je otevřená. V Újezdě toho místa na veřejná prostranství tolik není, ale malý plácek jsme našli na příjezdu do vsi, kde by taky mohla vzniknout malá náves.

Demonstrace v Ústí nad Labem
FOTOGALERIE: Centrum Ústí zažilo pořádnou bitku i romskou demonstraci

Hlavní náměstí by mělo být pýchou města, máte na to dokonce zpracovanou brožurku. Jak by se Václavské náměstí mělo proměnit, jak by mělo zkrásnět?

Určitě by měla přibýt městská zeleň, nové povrchy, měl by zmizet asfalt a objevit se dlažba, zóna by měla být spíš pobytovou, než průjezdnou, měl by to být prostor pro sezení i odpočinek a břehy Bíliny by mohly být využity jako malý amfiteátr.

Všechno je samozřejmě o penězích, jak máte vyřešené dotace a financování plánovaných revitalizací?

Ano, je to o velkých penězích. V současnosti jsme vzali na vědomí studii, která k tomu vznikla, a rádi bychom plány na revitalizace jednotlivých lokalit nechali rozpracovat podrobněji. Z toho pak vyjdou i finance potřebné pro revitalizace jednotlivých lokalit. Chtěli bychom s tím začít po etapách a využít evropské dotace. Ideální by bylo realizovat během každých dvou let jednu lokalitu, ale ze zkušenosti vím, že to bude nejspíš trvat mnohem déle. ¨

První bude…

… revitalizace centra Trmic a vybudování nového náměstí před městským úřadem.

Všechno, co děláte, ovlivňuje dálnice D8, je tu silný hluk, jak například ovlivňuje pořádané akce a život?

Dálnice ovlivňuje veškeré venkovní akce, když je tu třeba venku svatba a na nedaleké dálnici jezdí auta, tak ruší obřady a je někdy problém to umluvit. Uvažujeme o tom, že pořídíme kvůli tomu i ozvučení.

Jak se k tomu staví Ředitelství silnic a dálnic?

Ředitelství silnic a dálnic má stavbu zkolaudovanou a v podstatě žádné další věci neřeší. Před několika lety jsme s ním měli jednání, kde si lidé stěžovali na hluk. Postavilo se k tomu tak, že kde byl hluk naměřen nad normativní, vyměnili jim okna za protihluková.

V neděli v ústeckém Letním kině zakončila víkend s kapelami z Ústí n. L. skupiny Kliďánko a Albis Jazz Band. Návštěvníků přišlo okolo třiceti.
FOTO: V letním kině bylo Kliďánko i klídek. Na místní kapely přišlo asi 30 lidí

Život v Trmicích ovlivňuje i skladba obyvatel, žije tu silná romská komunita, ale nelze přehlédnout snahy to zlepšit například s pomocí neziskovek a nové městské vyhlášky, jak to funguje?

Skladbu obyvatel můžeme ovlivnit jen těžko. Spíž jejich žití, ale to je běh na dlouhou trať. Někteří jsou tady delší dobu a vědí, jak by se měli a neměli chovat. Velký problém je s nově příchozími, nemají vazbu k prostředí, nemají tu kořeny, nebývají tu ani dlouho, po krátké době odchází a s těmito lidmi bývá problém co do občanského soužití, nepořádku a podobně. Delší dobu máme vyhlášku o zrušení doplatku na bydlení. Nově příchozí nemají nárok na tento doplatek. V současnosti tu máme pár lidí, kteří ho pobírají, ti noví ale ne a doplácí, bohužel, drahé nájemné z jiných sociálních dávek. S Poradnou pro občanská a lidská práva a Romanem Jasnica spolupracujeme. Řeší zadluženost, pomáhají hledat zaměstnání, poskytují právní poradnu. Lidé v některých případech přicházejí do obou poraden, myslím tím obou neziskovek.

Probrali jsme nejbližší plány města. Ale co váš osobní plán pro nejbližší dny a hodiny?

Dovolená a nabírání energie do další práce.