Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
S vyhlášením nouzového stavu jsme asi jako každý obecní úřad svolali krizovou komisi, která spolu s obecním úřadem zajistila rozvoz dezinfekce seniorům, rozvoz informačních letáků, nabízeli jsme pomoc s nákupem, případně pomoc s vyzvednutím léků apod. Zasedli jsme k šicím strojům a ušili nejen pro naše občany velké množství roušek. Tyto jsme následně distribuovali jak obyvatelům naší obce, tak i do Masarykovy nemocnice, seniorům do Chlumce, Dubí, lékáren, prostě všude tam, kde jich byl nedostatek.
S pomocí místních firem se nám podařilo zajistit i nákup jednorázových ochranných pomůcek a dezinfekce. Dezinfekci máme umístěnou u obchodu, na obecním úřadě, panelovém domě a na všech autobusových zastávkách. Ty nám též chabařovičtí hasiči pravidelně každý týden dezinfikují.
Objednali jsme též pojízdnou prodejnu s pečivem a dalším sortimentem, která k nám pravidelně dvakrát týdně zajíždí.
Občany informujeme pomocí místního rozhlasu, profilu na Facebooku, Instagramu a na našich webových stránkách.
Aktuálně se snažíme pomoci všem OSVČ, kteří následkem vládních nařízení nemohou vykonávat svou živnost. Nabídli jsme pomoc s vyplněním žádosti na dotaci, kterou vyhlásil Ústecký kraj.
Co se týče chodu obecního úřadu, sice nám vládní nařízení umožnilo upravit úřední hodiny, nicméně náš úřad byl k dispozici neustále a snažili jsme se veškerou agendu po telefonické či emailové komunikaci vyřídit ihned.

Koho byste ráda pochválila či ocenila?
Jako starostka bych chtěla moc poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu, krizové komisi, všem obyvatelům, kteří nabídli svou pomoc. V této době jsem se opět přesvědčila o tom, že spousta lidí má dobré srdce, že jim není jedno, co se děje za zdí jejich domovů a v podstatě automaticky nabídli svůj čas a ruce všude tam, kde jich bylo třeba. Naši obyvatelé též nabídli žákům a studentům svou pomoc s domácí výukou třeba matematiky, fyziky, chemie, jazyků on-line. Zažili jsme též mnoho dojemných situací a za to jsem moc ráda.
Obecně bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří chodí do práce a udržují naši ekonomiku v chodu a samozřejmě všem, kteří pracují v rámci IZS.


Co pro Vás dělá kraj, případně naše vláda?
Všichni jsme 24 hodin denně velmi dobře informováni o všech nařízeních, která naše vláda přijímá a které jsou nám hromadně rozesílány. Z mého pohledu jsou zpětně tato nařízení vydávána velmi zmatečně a jsou neustále přepracovávána. Jasným příkladem je třeba české školství.
Očekávala bych od vlády, že jasně vyjádří podporu všem OSVČ a nejen jim. Nevím, zda přežijí s 25 000,- Kč, které jim vláda slíbila a zda a kdy jim skutečně povolí podnikat. Velmi jsem zklamaná z podpory, kterou vláda připravila prostřednictvím ČMZRB a čekám, kdy lidem konečně dojde, že stejně tak jako my úřady, jsme čekaly na pomoc od státu, která nepřišla, tak stejně to je u programů, které vláda nabízí malým a středním podnikatelům. Ráda bych se pletla.
Co se týče pomoci od Ústeckého kraje, ani tady jsem nezaznamenala žádnou pomoc, kromě toho, že vyhlásili dotační program pro OSVČ.
Přála bych si, aby lidé přestali být k smrti vyděšení z COVID 19, protože čísla, která se zveřejňují ukazují, že jsme tuto pandemii zvládli zatím úspěšně (ve středu nakaženo v Ústí nad Labem 75 lidí), aby neadekvátní nařízení, která se přijímají, už konečně byla ku prospěchu všech, aby lidé při dodržování hygienických předpisů mohli začít chodit do práce, děti bezpečně do škol a za jakých podmínek. A aby se lidé osmělili a vládě odborníků konečně řekli „takhle NE!“.