Po celou dobu prací zůstane zachován provoz MHD podle platného jízdního řádu. O víkendech bude trolejbus nahrazen autobusem.

Od 5. do 6. dubna a od 12. do 13. dubna bude do uzavřené oblasti umožněn jednosměrný vjezd dopravní obsluze, a to ve směru od ulice Na Spojce.

Při frézování a pokládce tu bude zakázáno i parkování kvůli hrozícímu poškození vozidel mechanizací.