V Ústí nad Labem je po celém městě hned několik brownfieldů. Jejich národní databáze zmiňuje například Cukrovar v Pražské ulici, areál v průmyslové zóně Tonaso a nevyužívané budovy Spolchemie v Trmicích.

VYLOUČENÉ LOKALITY

„Areály brownfieldů tvoří až čtvrtinu zastavěné plochy v Ústí. Velká část je v současnosti neobyvatelná, a to město neuvěřitelně ekonomicky vysiluje. Čtvrti za bývalými chemickými areály se pak stávají vyloučenými lokalitami,“ uvedla architektka Jitka Žambochová, která o problematice brownfieldů promluvila na nedávné besedě Re-vize Ústí v Hraničáři.

Oříškem je ovšem to, že drtivá většina z brownfieldů nepatří městu Ústí, ale soukromníkům či firmám. Typickým příkladem je nevyužitá část železničního brownfieldu v okolí Parní vodárny na Střekově. Část pozemků je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Obvod přesto plánuje prostor přebudovat na technopark.

„Máme příslib, že by SŽDC pozemky nabídla Střekovu. Peníze na ně ale nemáme, v zastupitelstvu jsme schválili 400 tisíc jen na architektonickou soutěž, jak s prostorem následně naložit,“ uvedla na čtvrtečním setkání starostka Střekova Eva Outlá.

Předzahrádky na sídlišti v Doběticích.
Zklamané Dobětice. Předzahrádky na sídlišti město lidem zatím neprodá

Celý záměr je proto podle starostky nutné financovat z externích zdrojů. „Na smysluplnou proměnu brownfieldů by měly už v roce 2019 plynout další evropské peníze. Je proto nutné být připraveni a mít jasnou představu, čím a jak toto místo smysluplně využít. Zároveň by se měl připravovat i národní program na podporu organizace architektonických soutěží, ze kterého bychom případně vzniklé náklady hradili,“ zmínila Outlá.

Lokalita má podle starostky potenciál stát se výchozím bodem pro cestovní ruch, zejména pak v propojení s Labskou cyklostezkou. „Zázemí by tu našly i dílny pro učně z oboru karosářů, návštěvnické centrum, přednáškové prostory či depozitář ústeckéno muzea,“ dodala Outlá.

Náměstek primátorky Pavel Dufek, který byl na diskusi o brownfieldech pozvaný, nakonec nedorazil. „Měl jsem zájem se diskuse zúčastnit, organizátoři však nedokázali zajistit, že se akce zúčastní vlastníci brownfieldů nebo případní investoři, aby bylo s kým diskutovat o konkrétních možnostech,“ uvedl Dufek.

Kromě Outlé vystoupili v Hraničáři se svým příspěvkem ekonom a územní plánovač Petr Návrat, developer Tomáš Ctibor, vysokoškolský profesor Michal Kohout, ale také Marta Šašková, jež 9 let pracovala na odboru strategického rozvoje ústeckého magistrátu.

Ilustrační foto.
Ústí chystá rozšíření uličních lamp i odpadkových košů. Obvody by utrácely lépe

„V momentě, kdy se nám podařilo v průběhu několika let získat důvěru vlastníků v tom, že město chce něco podniknout, kdy se podařilo navázat dobrou spolupráci mezi odbory a byli jsme dobře nastartovaní, tak to skončilo tak, že strategie, kterou máme podloženou, se nerealizuje. Bylo by potřeba, aby někdo řídil celou tuto agendu. Ať už by to bylo na odboru strategického rozvoje, nebo kanceláři architekta,“ uvedla Šašková.

NA ŘADĚ JE STÁT

Náměstek Dufek dodává, že brownfieldy jsou z velké části výsledkem divoké privatizace.

„Město nemá mnoho možností, jak brownfieldy řešit. Má vytvořenou podrobnou databázi všech typů brownfieldů a z vedených dat vyplývá, že na území města z pohledu jejich počtu převažují vybydlené domy soukromých vlastníků, tedy bytové brownfieldy. Z pohledu rozsahu plochy jsou to z části staré průmyslové areály, které se dnes z větší části využívají ke komerčním účelům,“ zmínil Dufek s tím, že databázi město sdílí s CzechInvestem, aby byl širší záběr k získání nových investorů.

„Město nemá možnost iniciovat legislativní změny, které by se mohly použít při vyjednávání s majiteli chátrajících objektů. Pokud soukromý majitel nemá zájem zrekonstruovat brownfield, je velmi obtížné vyjednávat. Město je v nelehké pozici, kdy je zadluženo na dalších 15 let a nemá prostředky ani na vlastní velké investice, rozvoj a opravy,“ dodal Dufek. Problematikou se podle něj má zabývat stát.

Primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová.
Jsem pod silným nátlakem kmotrů, tvrdí primátorka Ústí