Architekti a zhotovitelé si převzali ocenění z rukou Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje, Zbyňka Pěnky, předsedy Okresní hospodářské komory v Litoměřicích, a Martina Mandíka, předsedy Oblastní kanceláře Ústí nad Labem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. První místo si odnesla Městská plavecká hala v Lounech, která tak získala titul Stavba Ústeckého kraje 2021.

Soutěž Stavba Ústeckého kraje vyhlásila letos již podeváté Okresní hospodářská komora v Litoměřicích. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a odborné garance se ujaly Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Cílem soutěže je představit široké odborné i laické veřejnosti nejlepší stavby realizované v uplynulém období. V devátém ročníku soutěže se posuzovaly stavby postavené na území našeho kraje v letech 2019-2020.

Jednání s německým zmocněncem pro zelený vodík Stefanem Kaufmannem probíhalo v Inovačním centru Ústeckého kraje.
Zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík navštívil Ústecký kraj

„Soutěže jako je tato velmi vítám. Jsou motivací pro architekty, stavební firmy i další subjekty spjaté se stavitelstvím. Dokazují, že kvalitně odvedená práce, která stojí za výstavbou nových objektů či rekonstrukcí stávajících budov, je obrovsky ceněna, a to nejen mezi odborníky. Zároveň mohou motivovat mladé generace ke studiu stavebních oborů,“ vyjádřil se k významu soutěže hejtman Jan Schiller.

Seznam oceněných staveb

1. místo: titul „Stavba Ústeckého kraje 2021“ a finanční odměna 30 tisíc korun

Městská plavecká hala Louny
Přihlašovatel: DKarchitekti, s. r. o.
Autor: Ing. arch. David Kudla, DKarchitekti, s. r. o.
Investor: Město Louny
Dodavatel stavby: Metrostav a. s., Divize 8

2. místo: finanční odměna 20 tisíc korun

Rekonstrukce objektu kulturního střediska města Chlumec na MÚ – II. etapa
Přihlašovatel: Město Chlumec
Autor: Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Viktor Tuček
Spolupráce na interiéru: Bc. Jan Binter
Investor: Město Chlumec

3. místo: finanční odměna 10 tisíc korun

Zelený dům
Přihlašovatel: ES Reality, s. r. o. Louny
Autor: Ing. arch. Ivan Kunovský, Ing. Jiří Holík, Ing. Petr Havlíček, Ing. Jiří Vonásek, Ing. Vítězslav Urban, Ing. Martin Frühauf
Investor: Ekostavby Louny s. r. o.

Zvláštní cenou hejtmana Ústeckého kraje a Cenou ČKAIT byla oceněna v soutěži Stavba Ústeckého kraje 2021 výstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1 Palivového kombinátu Ústí. Autorem této stavby je společnost Terén Design.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu