Stěhování proběhlo ve čtvrtek 1. října. „Jelikož noční teploty již dosahují hranice, kdy je možné ponechat aligátory ve venkovní expozici, přistoupilo se k transportu. První přišel na řadu samec Libor, kterého pomocí lana a odchytového lana kolegové přesunuli do transportní bedny. Po převozu na zimoviště ho vypustili do připraveného bazénu. Stejný scénář měl i transport samice Adély. Díky sehranému týmu byl dnešní transport velmi rychlý a nezatížil zvířata nadměrným stresem,“ popsal ošetřovatel plazů František Šubík.

Na zimovišti mají aligátoři stálou teplotu 25 °C. Jak vysvětlili pracovníci zoo, dostatečné teplo napomáhá denní aktivitě zvířat a lepšímu příjmu potravy, kterou tvoří zejména hovězí maso, kuřata, sladkovodní ryby a kvůli přísunu vápníku i vepřová kolínka. „Obě zvířata zůstanou ve svém zimním příbytku až do pozdního jara, kdy noční teploty opět umožní jejich přesun do venkovního výběhu. Návštěvníci tedy pár aligátorů uvidí až v příštím roce,“ upozornil mluvčí zahrady Matěj Kynšt.

Tehdy zhruba čtyřletý ligátor Libor přišel do ústecké zoo v roce 1974 a je tam momentálně „služebně nejstarším“ zvířetem. „Byl tehdy zakoupen od soukromého chovatele za 670 korun československých. V současnosti se zvířata však nenakupují, ale probíhají výměny v rámci zoologických zahrad. Adéla k nám přišla ze záchranného centra plzeňské zoo. Spolu se třemi dalšími samicemi byla zabavena soukromému chovateli, u kterého byly kontrolou zjištěny nevhodné podmínky k chovu,“ doplnil Matěj Kynšt.