Nad přípravou strategie a plánováním dalšího rozvoje těchto ploch se uskutečnila schůzka zástupců Ústeckého kraje a německých partnerů. Krajský radní pro finanční oblast Jan Růžička přivítal Stefana Beckmanna a Jürgena Dieckerta z Německa, kteří se dlouhodobě a intenzivně věnují tématice stellplatzů a obytných vozů.

Schůzky se dále zúčastnil Jan Černohorský ze společnosti FINASO, která poskytuje komplexní služby v oblasti karavaningu a je s německými partnery v úzké komunikaci. Právě zahrnutí stellplatzů na území kraje do německých portálů karavaningu a využívání standardizovaných technologií povede ke zvýšení zájmů návštěvníků ze západní Evropy v našich destinacích.

Stellplatz západního střihu přivítá karavanisty pod Milešovkou.Stellplatz západního střihu přivítá karavanisty pod Milešovkou.Zdroj: se svolením Ústeckého kraje

„Budování profesionálních stellplatzů, menších odstavných ploch a celkově rozvoj této části turismu chceme nadále z krajského rozpočtu podporovat prostřednictvím dotačních výzev. Vnímáme tuto infrastrukturu jako důležitou součást rozvoje cestovního ruchu v našem kraji,“ uvedl během setkání krajský radní Jan Růžička.

Na schůzce byly řešeny možnosti podpory investorů a vytipované lokality vhodné k vybudování dalších odstavných ploch pro karavanové stání, například jezero Milada. Zahraniční hosté také navštívili dvě destinace a prohlédli si nově vybudované stellplatzy. V destinaci Krušnohoří si delegace prohlédla stellplatz u jezera Most. V Českém středohoří navštívila ve Velemíně stellplatz pod Milešovkou.

Nový stellplatz ve Velemíně slouží karavanistům od pondělí 2. května.
Ve Velemíně vyrostl nový stellplatz. Karavanistům nabízí moderní technologie

Na setkání ředitelů destinačních agentur v Žatci potvrdil náměstek hejtmana s gescí pro cestovní ruch Jiří Řehák orientaci na turisty z Německa: „Naše destinační agentury doplní informace o atraktivních službách pro turisty se zacílením na západní spolkové země, zejména Bavorsko, kde pozorujeme výrazný zájem o nové kvalitní evropské destinace.“

Němečtí partneři se na schůzce podělili o cenné zkušenosti, jak správně nastavit kombinaci služeb a umístění stellplatzů v území. Došlo i k dohodě na společných marketingových aktivitách: Jürgen Dieckert, provozovatel portálu www.top-platz.de a aplikace TopPlatz, přislíbil zahrnutí vytipovaných míst v destinacích Ústeckého kraje a Krušnohoří do svého portfolia.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.