Výměna kanalizace a stávajících vodovodů čeká také ulice Klicperova a Březinova stezka. Celkově tak vodárenská společnost vymění přes tisíc metrů kanalizace, obdobně vodovodu.

Některé ze současných vodovodních řadů slouží v těchto místech již od roku 1906. Stáří se projevuje narůstajícím počtem poruch. Hotovo má být nejpozději do 20. listopadu 2022. Mezitím bude sloužit provizorní vodovod.