"Vzhledem k tomu, že se v našem městě objevují stále častěji lidé bez domova, kteří nemají trvalé bydliště v Ústí a neoprávněně spí kde je to napadne, vyrazili strážníci do terénu společně s pracovníky oblastní charity Samaritán, kteří nabízeli své služby právě těmto lidem, kteří nemají místní znalost a dost možná nevědomky se svým chováním dopouštějí protiprávního jednání," popsal Jan Novotný z městské policie.  

Během tohoto opatření byly zjištěny dvě osoby, které od těchto pracovníků dostali informace, kam a na koho se mají obrátit v případech, kdy se dostanou do těchto svízelných situací. Tyto akce budou pokračovat i nadále.