Stalo se to při kontrolní akci v centru města se zaměřením na pohyb narkomanů v předem vytypovaných rizikových lokalitách.

"Hlídka narkomany poučila o jejich protiprávním jednání a donutila je, aby si nepořádek po sobě uklidili. Infekční materiál strážníci uložili do kontejneru pro nebezpečný odpad a po řádném poučení osoby z místa vykázali," doplnil za strážníky Jan Novotný.