Ústečtí radní už schválili vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 44 milionů korun bez DPH formou otevřeného řízení. Součástí je projektová spolupráce odborů magistrátu se společností Metropolnet a detailní řízení projektu rekonstrukce a stavby střediska, administrace nadlimitní veřejné zakázky a výběr technického dozoru investora stavební části zakázky.