Dohled na přechodech pro chodce, uklidňování horkých hlav, pomoc seniorům v nouzi, důraz na dodržování protialkoholové vyhlášky, odhánění bezdomovců z míst, kde dělají nepořádek a ohrožují okolí. Boj s drobnou kriminalitou. To a mnoho dalšího patří k úkolům městské policie. Tu ústeckou ale citelně trápí nedostatek strážníků. K lákadlům při náboru do řad městské policie patří například i sedmdesátitisícový náborový příspěvek, možnost přidělení služebního bytu či příspěvky na obědy.

O tom, že chybí strážníci, hovořil i ústecký primátor Petr Nedvědický na zasedání zastupitelstva v souvislosti s problémy v sociálně vyloučené lokalitě na sídlišti Mojžíř, kde místní problémoví nájemníci odhazují odpad z okna a nechávají ho ležet, kde je napadne, a rozkrádají všechno, co není pevně přibité. Jedním z řešení má být policejní hlídka, která tu bude přítomná v nejexponovanějších časech. Nikoli však 24 hodin sedm dní v týdnu, na to nemá město kapacity. Přitom v Ústí nad Labem slouží 129 strážníků. „Chybí nám 15 strážníků a část už se blíží důchodovému věku, a tak výkonnost klesá. Hlídka zde bude v nejexponovanějších časech,“ řekl primátor. Přitom zrovna v Mojžíři hlídka městské policie společně s republikovými policisty například 29. července o půl třetí ráno ve zdejší ulici Jindřicha Plachty objevila varnu pervitinu.

Jenže snahy o posílení sboru jsou úspěšné jen zčásti. Zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný vysvětlil, že v současné době odesílají tři uchazeče o práci strážníka do Prahy k absolvování příslušného kurzu a získání potřebného certifikátu. „Víc lidí se hlásí k hasičům nebo republikové policii. Pokud projdou fyzickými a psychologickými testy a zvládnou zkoušku před ministerskou komisí, na kterou mají tři pokusy, můžeme je přijmout na stálo. Tak devadesát procent lidí to zvládne,“ poznamenal.

Nejvíce kritizoval podmínku maturitního vysvědčení, jež je nutné pro nástup k městské policii. „Je to paradox, normální státní policista ji k přijetí do služby nepotřebuje. Maturita je strážníkovi k ničemu. Všechno, co potřebuje umět, se naučí právě v tom kurzu. Navíc si ji může dodělat později, při zaměstnání. Kdyby této podmínky nebylo, věřím, že bychom kmenový stav strážníků naplnili,“ postěžoval si Novotný.

Pochůzkáři dostávají průměrnou mzdu 35 tisíc korun měsíčně a kromě náborového příspěvku má strážník možnost požádat například o byt. V současné době jsou sice služební městské byty obsazené, ale město připravuje projekty na tvorbu nového bytového fondu. Například v bývalé ubytovně v krásnobřezenské ulici Čelakovského nedaleko zrušeného pivovaru. „Schválili jsme vítěze výběrového řízení. Nyní musíme počkat, zda se některý z jeho účastníků neodvolá, následovat bude podpis smlouvy a samotná stavba,“ přiblížil náměstek primátora Pavel Tošovský.

K práci strážníků patří například i dopravní výuka pro děti z nejnižších ročníků základních škol nebo mateřinek. Učí je, jak se pohybovat v pouličním provozu. Městská policie totiž provozuje dopravní hřiště v Krásném Březně, kterým každoročně projdou tisíce dětí.

Tabulkový počet strážníků ve městech závisí na řadě faktorů. Důležitý je například počet obyvatel, stav kriminality a zájem místních samospráv, protože městskou policii platí radnice a magistráty, přičemž nabízejí různé mzdové podmínky. Pro srovnání: v Mostě, kde je podobně jako v Ústí nad Labem řada vyloučených lokalit a panují zde zvýšené nároky na bezpečnost, letos slouží stovka strážníků. I Most se však potýkal s nedostatkem vhodných uchazečů o post strážníka. Například v roce 2019 zdejší městská policie oslovila 40 lidí, kteří šli na pohovor, ale přijímacím řízením jich prošlo pouze třináct.