Od 1. června jich mezi ústecké strážníky v centrálním městském obvodě a na Severní Terase nastoupí celkem šest. Výběrová komise vybírala z desítek zájemců, placeni budou z dotace ministerstva vnitra.

Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného komise v posledním kole posuzovala 22 uchazečů, ze kterých vybrala navíc ještě šest náhradníků. „Působit u nás budou do roku 2021. Nejprve je ale proškolíme a seznámíme s našimi vnitřními předpisy. Po důkladné měsíční přípravě budou zařazeni do organizační struktury městské policie jako ostatní zaměstnanci,“ upřesnil.

Na pochůzku ve vybraných čtvrtích budou asistenti vyrážet v dvoučlenných hlídkách. Velitelé okrsků je nasadí i v boji proti znečišťování veřejného prostranství, k odhalování černých skládek a těch, kdo je zakládají.

„Věříme, že díky svým místním znalostem a neformální autoritě dokážou třeba vyřešit začínající konflikty mezi lidmi. Nasadíme je po celém obvodu, ve všech čtvrtích máme školy i dětská hřiště,“ připomněl velitel služebny městské policie na Severní Terase Zdeněk Hadrava.

Vítaná posila

Pro velitele Hadravu jsou asistenti vítanou posilou v době, kdy chybí uniformovaní strážníci, kteří tak jako tak nemohou být úplně všude. Mohli by pomoci zvýšit počet vyřešených přestupků, mimo to upozornit hlídky na volné pobíhání psů, nadměrný hluk, popíjení alkoholu na veřejnosti či všechny druhy nepořádku.

Mzdy budou dostávat z peněz, které město Ústí nad Labem získalo prostřednictvím městské policie jako dotaci z Programu prevence kriminality na rok 2019 ministerstva vnitra. Mimo tohoto projektu ještě policie žádala o příspěvek na další dva projekty, a sice Městská policie dětem a Myslíme na Vás.

S povděkem kvitují příchod nových asistentů prevence kriminality i městské obvody. Například starostka toho centrálního, který trpí sociálně vyloučenými lokalitami, je považuje za velmi potřebné. „Kromě boje s kriminalitou a dohledu nad školami jednoznačně mohou udělat hodně dobrého pro svou komunitu nebo posloužit i jako určití prostředníci v dialogu mezi úřadem a místními lidmi,“ uvedla starostka Hana Štrymplová (ANO 2011).

Asistentů prevence kriminality město využívá několik let. Například na Střekově si místní lidé zvykli oslovovat se svými problémy asistentky Temenuzhku Stefanovou a Marianu Balogovou. Ty si ale občas vyslechnou urážky opilců a zanedbaných dětí. Vypomáhaly i u zadržení černého pasažéra.