Radnice se nyní rozhodla objednat měření u hygieniků a najít zdroj celého problému. „Jsme na začátku dlouhé cesty, ale na jejím konci se snad dobereme úspěchu,“ říká radní Jiří Železný.

Měření Zdravotního ústavu v ulici Purkyňova v srpnu 2017 jasně prokázalo nadměrné zatížení obyvatel dotčené lokality zápachem. Co to znamená?
Výsledky měření ukázaly, že výskyt pachových jednotek dosahuje až stovek jednotek zápachu na metr krychlový. Optimální stav je přitom nula a v dalších sledovaných lokalitách, které byly mimo Ústí, dosahovala úroveň maximálně desítky jednotek zápachu. Na základě tohoto měření vznikl návrh Krajské hygienické stanice, že když zpracujeme ještě další měření, aby se problém více prokázal, bude následně zpracována analýza dopadů tohoto zatížení na zdraví obyvatelstva. Nakonec jsme dojednali, že se provedou ještě další dvě měření.

Kde budete měřit?
Na základě podnětů občanů zopakujeme měření v Purkyňově ulici a doplníme ho měřením v lokalitě kolem supermarketu Penny market v ulici Železničářská. Realizovat ho bude společnost Zdravotní ústav Ústí nad Labem, za obě měření zaplatí obvod 49 tisíc. Hotovo má být do 30. listopadu tohoto roku.

Z ubytovny Modrá lezou švábi a štěnice
Švábi na Střekově vrací lidem z okolí zrušené ubytovny úder

K čemu vám výsledky měření poslouží?
Výsledky měření včetně navazující analýzy dopadů zátěže způsobené zápachem na zdraví obyvatel by měly sloužit jako podklad pro jednání jak s dotčenými firmami, tak i s Českou inspekcí životního prostředí a s krajským úřadem. Budou pro nás hmatatelným důkazem o existenci i o rozsahu problému. Snažíme se věřit tomu, že tento argument bude dostatečně pádný na to, aby příslušné orgány začaly problém skutečně efektivně řešit. A samozřejmě jsme si vědomi toho, že jsme pořád na začátku dlouhé cesty, na jejímž konci se snad dobereme úspěchu. Ale aspoň jsme už vyrazili.

Často se hovoří o tom, že zápach se line z areálu bývalé Setuzy. Jednáte s tamními firmami?
S firmami komunikujeme průběžně, seznamují nás s opatřeními, která dělají, dostávají přehled hlášení o výskytu zápachu, nicméně ke zlepšení situace nedochází opatření tudíž zřejmě nejsou dostatečná. Další opatření firmy Glencore, která Setuzu koupila, by podle našich informací mělo začít v blízké budoucnosti. Možná, že už ho i testují, ale to není důvod od měření upustit. Už proto ne, že podle odhadu místních je za významnější zdroj považována druhá strana Setuzy.

Eva Outlá, bývalá starostka Střekova, skončila v opozici.
Střekovská reality show. Policie odložila udání na místní radnici