Zápach zahalil široké okolí areálu Setuzy. Ve čtvrtek víc na Kamenném Vrchu než na dolním Střekově. Jeho šíření závisí na počasí a vanoucích větrech. Místní lidé trpí zápachem desítky let, nezmizel ani po pádu komunistického režimu. A ani poté, co nový vlastník výrobního podniku, firma Glencore, do provozu instaloval pračky vzduchu.

Zdejší místostarostka Aleša Kymličková poznamenala, že i na úřadě obdrželi několik stížností na zápach. „Hovořili jsme s Glencore, další schůzku bychom měli mít v září, kdy se potkáme nad výsledky měření zplodin na výstupu jejich čističky vzduchu. Uvidíme, jestli je to u nich v pořádku, pokud ano, zaměříme se na další firmy,“ uvedla.

Kvůli zápachu se střekovská radnice setkala se zástupci ústeckého hejtmanství z odboru životního prostředí, České inspekce životního prostředí a hygieniky už v únoru.

Podle slov ředitele ústeckého podniku Glencore Jakuba Reila tehdy firma nainstalovala zařízení na odlučování zápachu. „Hledáme profesionální službu, která by nám pomohla se v zápachu na Střekově zorientovat. Je to jedna z našich priorit,“ prohlásil a potvrdil, že se v září sejdou se zástupci města.

To potvrdil i ústecký radní Tomáš Kirbs, který má životní prostředí na starosti. Upozornil na letitost problémů se zápachem i jeho složitost. „Bohužel, město neurčuje v tomto případě pravidla, ale krajský úřad. V každém případě se snažíme, aby zápach neobtěžoval, ale je to na dalších jednáních s provozovateli,“ poznamenal.

Další schůzka má být svolána k projednání výsledků z měření emisí instalované louhové pračky vzduchu. „Krajský odbor životního prostředí a zemědělství v současné době vede řízení o změně integrovaného povolení Glencore Agriculture Czech, jehož předmětem je mimo jiné úprava provozního řádu včetně podmínek pro technologii snižující zápach,“ uvedl Vít Hnízdil z kanceláře hejtmana.

Trable místních lidí komplikuje zákon o ochraně ovzduší, v aktuálním znění totiž nestanovuje žádné emisní limity pro zápach jako takový. Umožňuje pouze stanovit emisní limit pro konkrétní látku, která zápachem obtěžuje, a to pouze v případě, že je vypouštěna přesně definovaným výduchem.

Vzhledem k tomu nezbývá lidem v okolí nic jiného než hledat oporu v občanském zákoníku, který zakazuje obtěžování sousedů hlukem, prachem, kouřem, vibracemi, ale právě i zápachem. „I když provozovatel plní podmínky povolení na provoz, pokud okolí obtěžuje zápachem, občanský zákoník umožňuje požadovat za újmu náhradu v penězích. Újma může být snížení hodnoty nemovitosti, na zdraví, ale i psychická,“ dodal aktivista Lukáš Blažej ze spolku Ústecké šrouby, zároveň ústecký zastupitel a také právník.