Nejstarší známé zkameněliny stromatolitů mají 2,5 miliardy let a jsou tak nejstaršími dochovanými svědky života na Zemi. V úterý 25. října o nich bude vyprávět geolog Radek Mikuláš návštěvníkům Café Nobel v Literární kavárně Fokus v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

„Jistě jste už viděli fotografie ze Žraločí zátoky v Austrálii, kde se na teplých mělčinách vyskytují skupiny kulovitých a soudkovitých útvarů vystupujících za odlivu nad hladinu. Právě tyto útvary se označují jako stromatolity," říká koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský. „Budeme po nich pátrat i v našem geologickém záznamu."

Studium geologického záznamu prahor (archaika) a starohor (proterozoika) je obtížné. Vždy se objeví okolnosti, které zpochybňují jednoznačné odpovědi.

ODVÁŽNÉ TEORIE

Je tomu tak i v případě stromatolitů, volně přeloženo „tkáňových kamenů", lamelovaných horninových útvarů polokulovitého, válcovitého či větvičkovitého tvaru vzniklých za pomoci mikroorganismů.

Existují teorie, podle kterých byly starohorní stromatolity základem nejvýkonnější biosféry, jakou kdy Země vůbec hostila. Stromatolity možná sehrály významnou roli při vytváření podmínek, díky kterým se mohl život na Zemi rozvinutou tak, jak ho dnes známe.

RNDr. Radek Mikuláš, DSc., se v Geologickém ústavu AV ČR zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií porózních hornin, zejména pískovců. Hojně se věnuje popularizaci vědy, především geologie a paleobiologie, např. na stránkách časopisu Vesmír.

Pozor – začíná se už v 17:00 h! Literární kavárnu Fokus najdete v univerzitním kampusu v Ústí nad Labem v Pasteurově ulici. Sídlí ve stejné budově jako knihovna, v patře nad knihkupectvím.

Jana Šiková

Stromatolit z Holoubkova.Zdroj: Daniel Smutek