„Stromy zde podle dostupných informací byly vysázeny hned po bitvě jako vzpomínka na ni," řekl Deníku Marek Hanuš z ústecké Fakulty životního prostředí. Ten se nyní snaží o to, aby byly stromy vyhlášeny jako památné právě na počest této bitvy.

Skupina stromů, kterou tvoří trojice jilmů, stejný počet jasanů a jedna lípa, se nachází u silnice mezi Petrovicemi a Krásným Lesem. Po levé straně na cestě z Petrovic těsně před přemostěním přes dálnici D8. Podle Hanuše jsou stromy dostatečně staré, aby si zasloužily ochranu.

Starosta Petrovic Zdeněk Kutina Deníku řekl, že již s iniciátory o jejich úmyslu před časem mluvil. Nápad se mu velmi zamlouvá. „Tomu místu se neřekne jinak než Na Kuchyňce. Podle pověstí zde připravili snídani pro nějakého francouzského generála, někdo říká že dokonce i pro Napoleona," uvedl. Dodal, že vyhlášení stromů za památné by jistě přispělo k zatraktivnění místa a přiřadilo by se k památkám, které chlumeckou bitvu připomínají.

Památný strom je v České republice oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Označují se tabulí s malým státním znakem ČR poblíž paty stromu.