Workshop trvá okolo dvou hodin a je doprovodným programem k výstavě Experimentátor Karel Gottstein. O workshop panuje velký zájem a proto jej muzeum bude opakovat 18. října od 16 hodin. Kapacita je omezena na patnáct zájemců.

Camera obscura
je v principu schránka (třeba i velikosti místnosti) s otvorem v jedné stěně. Světlo z vnější scény po průchodu otvorem dopadne na konkrétní místo na protější stěně. Se zmenšujícím se otvorem je promítaný obraz ostřejší, ale zároveň se snižuje jeho jas. Je-li otvor příliš malý, ostrost se opět začne zhoršovat vlivem difrakce. Pozdější camery obscury používaly místo otvorů objektivy, umožňující větší průměr při zachování ostrosti obrazu.
Zdroj: Wikipedia.org