Studentky oboru Dentální hygienistka vyjely do metropole Saska, do Drážďan, kde učily předškolní děti, jak si správně čistit zuby.

„Tento projekt byl zaměřen na dentální hygienu a prevenci zubního kazu u dětí předškolního a mladšího školního věku," přiblížila odborná učitelka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Eva Rohanová.

Další preventivní program pro stejnou věkovou skupinu prezentovali studenti oboru zdravotnický záchranář. Náplň instruktáže byla zaměřena na prevenci úrazů a poskytování první pomoci včetně ukázek resuscitace.

Němci v Ústí

Němečtí studenti pak naopak ukázali v Ústí preventivní program zaměřený na následky konzumace alkoholu a další program, který přibližoval dětem nemocniční prostředí tak, aby se děti nebály, když přijdou do kontaktu se zdravotníky.

Dalším plusem byly pro studenty výměnné stáže, na kterých mohli poznat kulturní, teoretické i praktické odlišnosti v různých technických i klinických oborech nelékařských profesí.

Nová přátelství

Během dvou týdenních vzájemných stáží si studenti obou zemí vyzkoušeli spolupráci v mezinárodním týmu, navázali nová přátelství a učili se navzájem. „Komunikace mezi studenty a pedagogy probíhala jak německy a anglicky, tak i česky. Němečtí studenti totiž před stáží absolvovali základní kurz češtiny. Těchto stáží se uskutečnilo jedenáct a ještě jedna stáž studentů oboru zdravotnický záchranář je plánována," uvedla k projektům Rohanová.

Nejen studenti, ale rovněž jejich učitelé měli možnost se zúčastnit týdenních hospitací ve školách podobného typu nebo jednodenních workshopů. Tyto stáže byly tematicky zaměřeny na porovnání aplikace odlišných metod do výuky na ústecké zdrávce.

Cíl 3/Ziel 3Zdravotnická škola v Ústí nad Labem se zapojila do programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v projektu „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a odborné spolupráce". Dalšími partnery jsou Technická univerzita v Drážďanech a Městská nemocnice ve Fridrichstadtu a na straně české je to i Krajská zdravotní.