„Rámcová smlouva vytváří příležitost zahájit spolupráci i dalším fakultám a využít zkušeností expertů z praxe při vzdělávání studentů i realizaci výzkumu. Přínos spatřuji také v možnosti kontaktu studentů se zaměstnavatelem, který pro ně může být příležitostí pro jejich profesní kariéru po ukončení studia," uvedl rektor Martin Balej.