Letošní druhý ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ potvrdil snahu ministerstva motivovat podnikatele, živnostníky, města, obce, žáky a studenty všech stupňů škol i organizace volnočasových aktivit, aby kreativně využili materiály a výrobky, které ukončily svoji životnost. Cílem soutěže je hledat nové cesty k šetrnému nakládání se zdroji a jejich opětovnému využívání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu upřednostňuje oceňování inspirativních projektů, které dávají druhotným surovinám další šanci. Hodnotící komise vybírala v tomto roce z celkem 171 projektů přihlášených do sedmi kategorií. Do užšího výběru se dostalo 35 nominovaných.

Ústecká želízka v ohni Drahomíra Středová a Martin Šulc z katedry technických věd FŽP UJEP, se do soutěže zapojila s tématem „Získávání lithia (uhličitanu lithného) z odpadů po těžbě cínu a wolframu“ a v kategorii „nejlepší projekty studentů VŠ“ obsadili 3. místo.

„Oba studenti se již druhým rokem podílejí na projektu rozšíření laboratorní přípravy uhličitanu lithného do podoby poloprovozní jednotky na úpravu a chemické přepracování cinvalditu,“ uvádí děkan FŽP Martin Neruda.

Cínovecká deponie, oblast Slavkovského lesa, je v podstatě skládkami odpadů po dřívější těžbě cínu a wolframu. Stále je v nich obsaženo cca 50 000 tun lithných slíd.

„Inovativní technologií anhydritového alkalického tavení lze využít 95 % zbylé nerostné suroviny z těchto odpadů. Současně je jako jedna z hlavních technologických přísad používán energosádrovec, obtížně využitelný odpad z odsíření, kterého se v okolí uhelných elektráren vrší tisíce tun. Ze dvou odpadů tak lze získat velice ceněnou komoditu, uhličitan lithný, který je základní surovinou pro výrobu moderních lithium-iontových akumulátorů používaných v mnoha výrobcích moderní komunikační i informační techniky a v elektromobilech,“ vysvětluje Martin Šulc, který návrh do soutěže připravil.

Na vítěze kategorie pro vysoké školy čekala atraktivní cena, a to studijní cesta do Etiopie, kde se student mohl zapojit do projektu v oblasti vodního hospodářství a nakládání s odpady. Na tuto cenu ústečtí studenti sice nedosáhli, ale to jim nezkalilo radost z ocenění třetím místem, které převzali v Senátu Parlamentu České republiky v prostorách Valdštejnského sálu.

„Jsme rádi, že se nám podařilo v soutěži obsadit třetí místo, a vůbec nejsme zklamáni, že nezamíříme do Etiopie, protože výhra v podobě exkurze do drážďanské automobilky VW a následně zařízení pro třídění a recyklaci odpadu skvěle doplňuje výuku našeho studijního oboru Odpadové hospodářství. Navíc je to v bezprostředním sousedství našeho regionu, náklady na cestu nebudou veliké, a tak pevně věříme, že za dvacet tisíc z výhry se budou moci zúčastnit všichni studenti našeho ročníku včetně vyučujícího,“ pochvaluje si Martin.

Na projektu, na kterém se studenti z FŽP UJEP podílejí, spolupracuje také Báňská univerzita v Ostravě, která je připravena provádět zkoncentrování vstupní suroviny.