Tereza Jungbauerová spolu se sociálními pracovnicemi Yvonnou Jungbauerovou a Terezou Nétkovou se intenzivně věnovaly seniorům v rámci různých terapií od loňského září do letošního března. V tomto duchu se nesly i závěrečné oslavy. Kromě bohatého občerstvení nechybělo představení zhotovených výrobků samotnými seniory či jejich taneční vystoupení se šátky.

„Za celý tým našeho projektu bych chtěla poděkovat nejen programu Think Big za podporu, ale také vedoucí domova za možnost provádění aktivit. Největší dík však patří všem seniorům, kteří s námi spolupracovali. Přejeme jim, aby do poslední chvíle byli aktivní a snažili se v rámci svých možností smysluplně vyplňovat svůj volný čas," poděkovala na závěr studentka Tereza Jungbauerová.

Do aktivit se zapojilo všech 36 uživatelů, dokonce i ti, kteří jsou plně závislí na pomoci druhé osoby.

Zpracovala Martina Laláková