Do přednáškových sálů, ateliérů, laboratoří či studijních skupin nastoupí více než 10 tisíc studentů, přesněji 10 109.

Velký zájem o pedagogickou fakultu

Velkou část z nich tvoří pedagogická fakulta (PF), na které aktuálně studuje kolem 3 500 studentů. Ta letos zaznamenává rekordní zájem.

Do prvního ročníku se sem hlásilo celkem 3 537 uchazečů. „Vezmeme kolem 1 200 studentů. Evidujeme 25. procentní nárůst zájmu o studium u nás oproti loňskému roku. V tom jsme zřejmě unikátní," uvedl proděkan PF UJEP Jiří Škoda.