Pár stovek účastníků ze severu Čech zažije virtuální realitu, neobvyklé workshopy, zajímavé přednášky i další zábavné aktivity. Akci zdarma připravuje organizace Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Ta u nás téměř 25 let poskytuje prestižní program neformálního vzdělávání pro mladé.

„Věříme, že aktivní a smysluplné trávení volného času je důležité pro každého mladého člověka. Proto bychom chtěli tuto možnost nabídnout co největšímu množství mladých lidí ze severních Čech,“ uvedla Vladislava Vidláková.

"Na programu se budou podílet i další neziskové organizace, Člověk v tísni, Český červený kříž i Potravinová banka Ústeckého kraje,“ řekla.