Hlodavci na chodbách, švábi v bytech, sklepy plné vody a odpadků, osmadvacet lidí ve čtyřech domácnostech. Takový je obraz života v jednom z domů v Řeháčkově ulici v Předlicích. Vyloučená část města spojená s chátrajícími domy a potížemi s majiteli, kteří se nestarají o jejich opravy, se stala tématem studie Agentury pro sociální začleňování.

Nedostatečné kroky

„Poukazuje na nedostatky v činnosti některých orgánů. Konkrétně zmiňuje krajskou hygienickou stanici, stavební odbor nebo orgán sociálně právní ochrany dětí. Právě ty se musí zapojovat do řešení situací podobných té, jež nastala v Předlicích," uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Agentura nechala výzkum vypracovat v reakci na vývoj událostí v Předlicích z podzimu loňského roku. V září 2012 se zřítil strop domu v Hrbovické ulici, v jeho troskách zemřela žena. Statický posudek dalšího objektu v ulici Beneše Lounského odhalil skrytá nebezpečí. Strážníci rozhodli o vyklizení domu. Na osmdesát lidí se tak rázem ocitlo bez domova.

Autoři studie kritizují například městské obvody, které odmítly převzít odpovědnost, rodinám nenabídly obecní byty a o situaci se začaly zajímat až poté, co přístup města začal šetřit veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.

„Na čtvrtečním setkání se zástupci agentury jsem se proti tomuto nařčení ohradil. Pracovnice sociálního oddělení obvodu v Předlicích fungují, bydlení jsme rodinám nabízeli, zájem o něj měla pouze jedna," bránil se starosta centrálního obvodu Jan Tvrdík s tím, že pro ombudsmana navíc připravovali podklady.

Řadu výtek si vysloužila i krajská hygienická stanice. Její pracovníci podle analýzy nejsou dostatečně přísní, navíc kontrolují jen ubytovny.

Hygiena víc nemůže

„Jsme omezení zákony. Do domů soukromníků ani nemůžeme. Na základě hlášení o přenosné infekční nemoci nebo o přemnoženém hmyzu a hlodavcích do rodin ale vyjíždíme," argumentoval krajský hygienik Josef Trmal.

„Řadu činností v Předlicích děláme nad rámec pracovní doby. Takový přístup agentury nás odrazuje od další spolupráce s podobnými organizacemi," zlobil se Trmal.

Špatné hodnocení si za svou činnost vysloužili i pracovníci stavebního odboru. Podle agentury by měli vést řízení s majiteli, kteří se o domy nestarají, důsledněji. Včas jim nařizovat udržovací a zabezpečovací práce či rozhodovat o demolici staveb. Analýza také upozorňuje na legislativní nedostatky, které komplikují řešení situací. Naopak chváleni jsou v ní strážníci a asistenti prevence kriminality.

Publikovaná studie podrobně popisuje i historický vývoj v Předlicích. „Ukazuje, jak katastrofální dopad měla privatizace bytů a domů, které byly původně majetkem města, a následné spekulace s nimi i jejich nájemníky," doplnil ředitel agentury Martin Šimáček.

Privatizace provedená v 90. letech vedla k tomu, že městu zbyla jen malá část bytového fondu, kterou by mohlo v případě potřeby nabídnout sociálně slabým. Magistrát však v září odsouhlasil koupi ubytovny v Čelakovského ulici právě pro tyto účely.