Pro vedení univerzity se stala pozitivní zpětnou vazbou. Z výsledků vyplývá, že studující si cení osobního přístupu vyučujících. Vnímají na fakultách rodinnou atmosféru, vstřícný postoj vedoucích a vyučujících, a také to, že k jedinci nepřistupují jako k číslu.