„Zatím stále můžeme plout, minimum je hladina ve výši kolem 130 centimetrů. Ale plavba je složitější, protože je slabý proud řeky, který náš přívoz pohání," vysvětlil provozovatel přívozu ve Velkém Březně Tomáš Zedníček.

Kvůli malému množství vody nelze přívoz naplno zatížit. „Místo čtyř osobních aut svezeme jedno nebo dvě malá," dodal Tomáš Zedníček.

Telefonické objednání zdarma

V jiné situaci jsou přívozy, které provozuje Josef Třešňák. „Naše lodě mají motor, takže můžeme snadněji manévrovat. Mezi Dolními Zálezly a Církvicemi jsme v pohodě, tam je vody dost, z Neštěmic do Svádova můžeme jezdit právě díky lepším manévrovacím možnostem naší lodi," vysvětlil Třešňák.

Oba přívozy jezdí na telefonické objednání, které je zdarma. Neštěmický přívoz má číslo: 800 13 14 14 a církvický se volá na číslo: 800 13 15 90.