Z bývalé odstavené rozvodny Spolchemie, která se právě mění v depozitář ústeckého muzea, získal pro své muzeum zavěšené a podpěrné izolátory z šedesátých let 20. století. „Těchto krytých rozvoden 110 KV vyrostlo po republice málo. Normálně se stavěly pod otevřeným nebem, jen poblíž elektráren a chemiček, kde se předpokládalo agresivní prostředí, bylo lepší zařízení schovat do uzavřeného objektu,“ okomentoval zvláštnost budovy trafostanice známý sběratel, pocházející z Dvořiště nedaleko Pelhřimova. Ocenil, že pod střechou se zachovaly izolátory v bezvadném stavu včetně zkušebních nálepek z roku 1967. Jeho muzeum obsahuje přes 7600 izolátorů z celého světa a přibližně 1000 bleskojistek.

Vnitřní prostory rozvodny momentálně vyklízí a odpad likviduje specializovaná firma. Demontované keramické izolátory normálně končí na skládce. Ústecké muzeum si nechalo například dva velké zhruba 3 metry vysoké tzv. „vypínače“ do sbírek techniky. „Další mohutné izolátory, takzvané průchodky, zachováváme na fasádě a pokud to technicky bude možné, zůstanou po přestavbě přiznané coby doklad dřívější funkce budovy,“ vysvětlil vedoucí historického oddělení Martin Krsek.

Pohled do vyklízené haly bývalé rozvodny.Pohled do vyklízené haly bývalé rozvodny.Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem.

Ústecké muzeum už před časem přiblížilo změnu opuštěné rozvodny na „Odtajněný depozitář“, který by byl svým provedením v České republice výjimečný. Na rozdíl od běžných depozitářů, kam je přístup veřejnosti přísně zakázán, by tento dovolil prohlédnout si zde uložené předměty a poznat práci muzejníků. Depozitář by měl být také minimálně energeticky náročný a maximálně ohleduplný k přírodě. „Letos plánujeme zadat zpracování projektové dokumentace a následně podat žádost o dotaci ve výši až 150 miliónů korun,“ podotkl ředitel muzea Václav Houfek.

Po vyklizení od původní technologie bude objekt zatím sloužit jako provozní skladovací hala a také úložiště pro nejrozměrnější muzejní předměty, jako jsou například loni zachráněné vodíkové kompresory firmy Schicht z roku 1911.