Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most se zapojili do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá na 17. listopad. Tento den je na celém světě věnován problematice předčasně narozených dětí a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko.

Symbolem Světového dne předčasně narozených dětí je purpurová barva, proto jí byl 16. listopadu nasvícen hrad Hněvín v Mostě a 17. listopadu kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

Organizátorem Světového dne předčasně narozených dětí v České republice je rodičovská organizace Nedoklubko, která také letos na pracoviště starající se o nedonošená miminka přivezla dárky. Zástupci Nedoklubka předali balíčky rodičům a také všem lékařům, sestrám a dalším pracovníkům, kteří na neonatologických odděleních působí.

„Každý rok v rámci oslav světového dne s radostí a vděkem spolu s ostatními rodiči děkujeme zdravotníkům, kteří pečují o předčasně narozená a nemocná miminka. Ať už vyzdvihnutím jejich ohromného nasazení, šířením osvěty o problematice předčasného porodu a neonatologické péče, drobným dárkem nebo osobním poděkováním,“ uvedla výkonná ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková.

Společnost Vygon věnovala u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí sestrám z ústecké neonatologické kliniky, které se starají o nedonošené novorozence, purpurová trička. Jejich předání se 16. listopadu zúčastnila i Lucie Žáčková z Nedoklubka. Předsedkyně spolku Ústecké miniděti Jana Jelínková pak 18. listopadu zástupcům kliniky předala dar v podobě osmi skládacích křesel pro rodičovské návštěvy předčasně narozených dětí.

„Velmi si vážíme přízně, kterou cítíme jak od Nedoklubka a Ústeckých minidětí, tak i od dalších sponzorů. Je velmi důležité, že díky těmto aktivitám se rodiče nedonošených dětí necítí osamoceni, mají se kam obrátit pro laickou podporu,“ poděkoval donátorům za přízeň doktor Patrik Hitka, přednosta Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

„Nadace Nedoklubko plní neocenitelnou roli v rámci podpory rodin nedonošených dětí. Každé perinatologické centrum má svoji koordinátorku, která má také osobní zkušenost s narozením nedonošeného miminka a se kterou mohou maminky sdílet svoje bezprostřední pocity a obavy. Podporují se navzájem nejen v nemocnici, ale i v následné péči. Jsme rádi, že v Mostě se podařilo dne 16. listopadu s podporou Nedoklubka uspořádat lampionový průvod k purpurově nasvícenému hradu Hněvín za hojné účasti našich vypiplaných dětiček a jejich statečných rodičů. Rádi jsme se ho zúčastnili i my zdravotníci,“ dodala primářka Dětského a dorostového oddělení v Mostě Marie Váchová.