Krajský odbor životního prostředí však nechce dát Lesům ČR svolení k vytěžení přerostlých buků v Evropsky významné lokalitě (EVL) Východní Krušnohoří. Státní podnik se na tento zákaz odvolává, jenže ten nijak nebrání odtěžení jednotlivých nebezpečných stromů.

Podle starosty Telnice Jana Doubravy například před dvěma lety spadly tři obrovské stromy kousek od domů, letos padly další, a tak zdejší obyvatelé urgovali Lesy ČR, aby staleté buky pokácely. „Lidé z ohrožených domů se obrátili na mne i na vlastníka lesa, také jsem s ním komunikoval, a ten mi řekl, že kraj nedovolil stromy vykácet,“ vysvětlil.

Ústečan Dušan Kojetín v Litoměřicích na Písečném ostrově chytil pořádného sumce
To je obr! Ústečan chytil v Litoměřicích dvoumetrového sumce

Na Lesy ČR se obrátila před dvěma lety koncem srpna Brigita Müllerová. V e-mailu popsala, že nad jejím pozemkem roste nejméně pět nebezpečných stromů. „Je nezbytně nutné je okamžitě vytěžit, ohrožují nejen majetek, ale hlavně zdraví a životy nás všech, co pod svahem žijeme,“ napsala. Za Lesy ČR jí odpověděl Štěpán John s tím, že o vytěžení nebezpečné stráně nad Telnicí usilují už několik let. „Ale tato lokalita je součástí EVL a veškeré zásahy podléhají schválení orgánu ochrany přírody,“ popsal.

Žádost o kácení zamítly kraj i ministerstvo

Žádost nejprve zamítl kraj a poté, co se podnik odvolal, také ministerstvo životního prostředí. „Snažíme se přesto dále vyvíjet tlak, a to ve spolupráci s odbornou veřejností,“ pokračoval Štěpán John.

Podobně o pomoc volala Eva Šefrnová. Obrátila se na obec a poté i na krajský odbor životního prostředí a zemědělství, který vykácení bučiny nedovolil. „Kdykoli zafouká vítr, už se tady všichni bojíme, kde to opět spadne a jestli nedojde k ohrožení zdraví a života nás všech,“ napsala mezi jiným.

Ilustrační foto.
Více zážitků, méně dřiny. Lidé na Ústecku propadli elektrokolům

Odpověděl jí šéf odboru Tomáš Burian s tím, že v roce 2013 vydali nesouhlasné stanovisko k nadstandardnímu vykácení 6,7 hektaru lesa, zatímco lesní hospodářský plán počítal pro období 2011 až 2020 s výměrou 2,6 hektaru. To by znamenalo kompletní jednorázové odtěžení celého svahu bez dostatečné záruky jeho včasného úspěšného zalesnění s rizikem půdní eroze a z ní plynoucího nebezpečí sesuvů půdy. „Naše stanovisko nijak nevylučuje těžební zásahy za účelem ochrany přilehlých nemovitostí a nelze jím vysvětlovat ani dosavadní nečinnost Lesů ČR při obnově tohoto porostu podle platného hospodářského plánu,“ uvedl.

Je prý ale zřejmé, že potřebu vykácení 4,5 hektaru lesa kvůli ochraně domů při úpatí svahu, které vyžaduje zvláštní povolení i podle lesního zákona, bude třeba prokázat. „Ovšem preventivnímu odtěžení nebezpečných stromů hrozících pádem žádné právní důvody nebrání a nikdy ani nebránily,“ dodal.