Nedostavěný chrám Panny Marie

Kde: Panenský Týnec
Cena: Zdarma
Historie: Stavbu chrámu ležícího asi padesát kilometrů od Prahy začal s největší pravděpodobností bojovník Plichta ze Žirotína kolem roku 1316. Budova je nedokončená od roku 1382, kdy chrám poničil požár. Portál zdobí dvě gotické orlice značící rod Žerotínů, jenž je se stavbou spojený.
Čím je zajímavý: Chrám narušuje rovinu Panenského Týnce. Trávníky kolem kamenné stavby sloužík odpočinku. Chrám se objevil ve filmovém zpracování Kytice. Podle psychotroniků jej navíc obklopujesilná energie s léčivými účinky.

Koupaliště a kemp Pecka
Klid a relax. České kempy nejsou jen o Sedmihorkách, své kouzlo mají i ty malé

Klášter Svatý Jan pod Skalou

Kde: Svatý Jan pod Skalou
Cena: Zdarma
Historie: Klášter postavili benediktini v polovině jedenáctého století na místě, kde žil v jeskyni první český poustevník svatý Ivan. Jeskyně je součástí kostela. Jezuité začali v šestnáctém století tradici slavných svatojánských poutí, které jsou ve Svatém Janu vždy poslední neděli v červnu. Klášter v roce 1785 zrušil císař Josef II. Vláda klášter minulý rok označila za národní kulturní památku.
Čím je zajímavý: Obec Svatý Jan pod Skalou nezískala své jméno náhodou. Nad celou obcí se vyvyšuje sklaní masiv, které je místní dominantou.

Infografika - Významné mnišské řády Čech a MoravyZdroj: DENÍK/Markéta Evjáková

Františkánský klášter Hejnice

Kde: Hejnice
Cena: Vstupné je dobrovolné
Historie: Hejnický klášter založil v roce 1696 František Ferdinand z Gallasu. Stavba trvala čtyři roky. Vybrané místo bylo u poutního gotického kostela. Klášter vystřídal několik majitelů mezi nimiž byli Redernové nebo Albrecht z Vajdštějna. Farář Miloš Raban nechal nakonec v roce 1990 klášter zrekonstruovat a dal mu tak současný vzhled.
Čím je zajímavý: Kolem kostela se táhne řeka Smědá, která kopíruje hranice s Polskem. Při pohledu na přední část kostela v pozadí vyčnívají nejbližší kopce Jizerskohorských bučin.

Červená Lhota patří k nejromantičtějším místům jižních Čech.
Země zámkům zaslíbená. Nejbarevnější je Červená Lhota, turisty láká Lednice

Klášter Teplá

Kde: Teplá
Cena (plná/ zlevněná): 100 korun/70 korun
Historie: U osady Teplá založil český blahoslavený šlechtic Hroznata klášter v roce 1193 a povolal do něj premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Husité i všechny ostatní armády se klášteru vyhnuli a neponičili ho, dokud ho v roce 1950 nedostala československá armáda, která ho svým působením výrazně poničila.
Čím je zajímavý: Monumentální budovy kláštera stojí na břehu řeky Teplá. Pohled přes vodní hladinu budí dojem vodního příkopu. Konkuruje tak pohledu na klášter při západu slunce, které posledními paprsky osvětluje loď kostela.

Wakeboarding a Wakeskate na pískovně v Nákle
Rájem pro všechny prknaře je Lipno nebo Rozkoš. Hlavně ale potřebují vítr a vlny

Sázavský klášter

Kde: Sázava
Cena (plná/zlevněná): 100 korun/ 70 korun
Historie: U zrodu třetího nejstaršího mužského kláštera u nás byl v roce 1032 kníže Oldřich s pražským biskupem Šebířem a poutníkem Prokopem. Budovu postupem času zasáhlo několik přestaveb. Celé jedenácté století klášter ozvláštňovala slovanská liturgie, která navázala na někdejší dědictví věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Čím je zajímavý: Asi padesát kilometrů jihovýchodně od Prahy se nad Sázavou tyčí Sázavský klášter. Okolní stromy jej oddělují od ostatních domů. I přesto však tvoří orientační bod obce.

Kaple Panny Marie Sněžné

Kde: Police nad Metují
Cena: Kaple není přístupná veřejnosti
Historie: Kapli panny Marie Sněžné postavili mezi roky 1732 a 1733 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kvůli josefínským reformám v roce 1787 měla být zbouraná. Vítěz dražby však nechal kapli pouze vyklidit. Opat Jan Rotter už téměř zříceninu koupil v roce 1852 a opravil do současné podoby.
Čím je zajímavý: Kaple na vrchu Hvězda v Broumovských stěnách stojí nad Broumovskou dolinou. Částečně schovaná za stromy kontrastuje s otevřeným výhledem za ní. Byť má půdorys pěticípé hvězdy, uvnitř je kruhová.

Aquapalace Praha
Tobogán, který jede do kopce, nebo divoká jízda pozadu. Akvaparky baví

Klášter Rosa Coeli

Kde: Dolní Kounice
Cena (plná/ zlevněná): 60 korun/40 korun
Historie: Ve dvanáctém století založil klášter, s romantickým jménem Růže nebes moravský velmož Vilém. V klášteře od začátku pobývaly sestry premonstrátky, které v Dolních Kounicích vydržely až do šestnáctého století. Husité budovu vypálili a hořela pak i začátkem osmnáctého století. Klášter násedně vlastnili Habsburkové i Ditrichštejnové. Teď patří brněnskému biskupství.
Čím je zajímavý: Návštěvníci tvrdí, že v klášteře cítí pozitivní energii. Místo varhan hvízdá mezi masivními gotickými zdmi vítr a nad hlavami se klene nebe.

Po stopách historie Nanebevzetí Panny Marie

Kde: Neratov
Cena: Zdarma
Historie: První původně dřevěný kostel postavili místní už počátkem šestnáctého století. Po změně vrchnosti v druhé polovině osmnáctého století okolní obce společně zaplatily a nechaly vystavět kamenný kostel, z něhož je dodnes dochována přední část. Během druhé světové války kostel zasáhla protitanková střela, která zničila střechu. Nová střecha je skleněná.
Čím je zajímavý: Ve svahu na vrcholu kopce sedí kostel, který v návštěvnících vzbuzuje majestátní pocit. Čím blíže výletníci přichází, tím kostel nabývá na velikosti a celý pohled působí pohádkově.

Ilustrační foto.
Ve stopách Masaryka. Největší rýhu zanechal prezident v Praze a na jihu Moravy

Kostel Jména Panny Marie v Křtinách

Kde: Křtiny
Cena: Zdarma
Historie: Stavbu na návrh architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela dotovala mezi roky 1718 a 1750
Zuzana Kateřina Liborie z Dietrichsteina. Kostel v roce 1844 částečně vyhořel a sto jedna let poté jej poškodil výbuch. Velká rekonstrukce, která kostelu dala dnešní podobu, začala v roce 1977 a skončila o osmnáct let později.
Čím je zajímavý: Kostel rozbíjí monotónní scenérii obce. Komplex navíc obohacuje jedna z největších zvonkoher ve střední Evropě hrající dvakrát týdně. Poutní areál se stal v roce 2008 národní kulturní památkou České republiky.

Velehradský klášter

Kde: Velehrad
Cena (plná/zlevněná): 60 korun/40 korun
Historie: Klášter založil na podnět olomouckého biskupa moravský markrabě Vladislav Jindřich. Výstavbu dokončili ve čtyřicátých letech třináctého století. Husité klášter v roce 1421 vypálili a obnovil ho až koncem šestnáctého století opat Ekard. Součástí klášterního komplexu je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1985 udělil papež Jan Pavel II. bazilice vzácnou Zlatou růži.
Čím je zajímavý: Klášter je místní dominantou a večerní pohled na jeho zdi je kouzelný. Okolní rozlehlé plochy umožňují vidět celý komplex v jeho kráse.

Mumlavský vodopád
Kam za vodopády? Nejvíce lákají mohutné krkonošské, poklad skrývají Beskydy