„Chceme touto aktivitou podpořit společnost, která pečuje o lidi na sklonku jejich života. V úvodu závodníci obdrželi čísla a zástupkyně hospicu účastníky informovala o významu a činnosti této společnosti. Ocenila, že jsme se do akce zapojili,“ přiblížila úterní běh zástupkyně ředitele ZŠ Tisá Iveta Burianová. „Závodníci“ si proběhli nebo prošli jednu ze tří tras – 500 m, 2 km a 3 km. Startovné bylo dobrovolné, přičemž se podařilo vybrat celkem 11 600 korun.

„Celou částku jsme předali zástupkyni Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích na závěr akce. Všem, kteří se akce zúčastnili a přispěli, moc děkujeme – za školu i Hospic sv. Štěpána. Především rodičům žáků, kteří přispěli největší částkou a podpořili tuto aktivitu,“ dodala Burianová.Mladší žáci nakreslili pro klienty hospicu veselé obrázky se vzkazy a starší žáci vyrobili slogany.